Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Nu wind-innovaties patenteren legt de basis voor marktpositie | EP&C

Nu wind-innovaties patenteren legt de basis voor marktpositieDe windenergiesector groeit snel. Drijvende krachten zijn de verduurzaming van onze economie en de almaar lagere kosten. De Europese Commissie wil dat er in 2050 25 keer meer windturbines in de Europese wateren staan dan nu. De tijd om te investeren in de techniek én in de bescherming ervan is dus dit moment.

De basis voor de marktposities in deze sector wordt nu gelegd. Door als eerste nieuwe technologieën te ontwikkelen en deze goed te beschermen kunnen bedrijven hun positie veroveren en nog lang behouden. Investeringen in octrooibescherming zijn daarvoor nodig. Een goed octrooi gaat lang mee en verdient zichzelf terug, weet ik uit mijn ervaring als partner en octrooigemachtigde bij EP&C.

Benutting octrooiering

Wanneer een octrooi slim en breed is opgesteld kan het goed benut worden voor de innovaties van nu en van de toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de technologieën die ervoor zorgen dat er met meer deining kan worden geïnstalleerd. Of technieken die in staat stellen om te installeren zonder dat vissen gestoord worden. Er zijn al prachtige alternatieven voor installatie via jackup rigs. Deze zijn namelijk vaak te klein voor moderne, grote windturbines en moeten bovendien op iedere locatie opgekrikt worden. Daardoor zijn ze langzaam. En omdat de turbines steeds verder van de kust af komen te staan wordt het water steeds dieper waardoor de poten steeds langer moeten worden.

Door nu vooraan te staan met de ontwikkeling en bescherming van technologieën die uitdagingen als toenemende grootte, toenemende diepte, kosten en logistiek helpen oplossen, verzeker je je als partij van een stevige positie in de windenergiesector. Het zorgt ervoor dat de partijen die hun technologieën goed beschermd hebben vooraan staan bij nieuwe opdrachten. De investering van de octrooiaanvraag verdient zichzelf daarmee terug. Daarnaast zijn deze investeringen relatief laag ten opzichte van het grote marktpotentieel van offshore wind.

Schaakspel

Er wordt momenteel volop geïnvesteerd in de windenergie. Hierdoor gaan de innovaties ook snel. Een uitvinding die nu belangrijk lijkt, hoeft over tien jaar niet per se ook nog belangrijk te zijn. Engineers komen met nieuwe inzichten, de schaalvergroting zet door en eisen veranderen.

Met de octrooiaanvraag is het zaak om daar nu al rekening mee te houden. Een octrooiaanvraag lijkt daarin wat op een schaakspel: anticiperen op de volgende ontwikkeling. Als ik mijn innovatie zo formuleer, wat doet de concurrentie dan? Is de formulering van het octrooi bestand tegen voortschrijdend inzicht? Maak ik geen inbreuk op bestaande octrooien? Een goed – en dus breed – octrooi zorgt ervoor dat kostbare investeringen in deze technologie worden terugverdiend en de octrooihouder ook bij voortschrijdend inzicht verzekerd blijft van haar sterke positie.

Walter Hart zal in 2022 samen met collega Matthijs van der Linden een column verzorgen voor Windenergie-nieuws.nl. Heeft u een specifieke vraag op het gebied van octrooien voor innovatieve wind-gerelateerde technologieën? Stuur dan een mail naar: walter.hart@epc.nl 

 

New Call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM