Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Grote kansen voor IE op waterstof­innovaties | EP&C

grote kansen voor intellectueel eigendom op waterstofinnovatiesHoewel we het in ons dagelijks leven nog weinig zien of gebruiken, is er een enorme groei aan innovaties op het gebied van waterstof. Dit alternatief voor fossiele brandstoffen is een van de belangrijke middelen om de energietransitie te realiseren. Al die innovaties zijn dus goed voor de planeet, maar betekenen ook dat ondernemers op het gebied van waterstof de komende tijd extra alert moeten zijn op hun intellectueel eigendom. Er liggen kansen, maar zeker ook risico’s.

Toepassingen van waterstofinnovaties

Kennis over waterstof groeit exponentieel op meerdere gebieden. Denk daarbij aan de productie, de opslag en het transport van waterstof en dan ook nog alle toepassingen op het gebied van energievoorziening en mobiliteit. Een recent overzicht toont alleen al voor Nederland rond de 100 waterstofprojecten waarbij overheid, semi-overheid en bedrijfsleven vaak samenwerken. Steeds meer ondernemers, zo zien we ook bij EP&C, spelen hierop in. Van leidingen tot brandstofcellen en ketels op waterstof; we hebben al de nodige patenten aangevraagd.

Toch zien we ook dat het aantal octrooiaanvragen voor waterstofinnovaties in Europa lang niet zo snel stijgt als in de VS en vooral ook China. Voor het hogere doel, wereldwijde energietransitie, maakt het natuurlijk niet uit wie de beste innovaties bedenkt. Vanuit een zakelijk oogpunt maakt het echter wel uit. Juist nu we nog aan het begin van een enorme groei in de markt zitten, kunnen patenten extreem waardevol zijn. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de octrooien van Nespresso.

Patenten Nespresso

Hoe volwassener de technologie is, hoe lastiger het is om een innovatie breed te beschermen. Er zijn dan vaak veel innovaties die erg op elkaar lijken, maar in kleine details verschillen. Die details kunt u vastleggen met een octrooi, maar zo’n gedetailleerd octrooi is minder waardevol dan een breed octrooi. Bij een breed octrooi kunnen uw concurrenten namelijk moeilijker om uw idee heen innoveren. Dat geeft een aanzienlijk sterkere positie in de markt.

Zo was Nespresso de eerste met patenten op koffiecups. Zij hebben hun innovatie zo breed kunnen beschermen dat het voor hun concurrenten 20 jaar lang niet haalbaar was om eigen koffiecups op de markt te brengen. Pas na het verlopen van de patenten zagen we een enorme groei aan alternatieve cupjes. Nestlé dient nog ieder jaar vele octrooiaanvragen op koffiecups in, maar zo breed als ze in het begin waren, worden ze nooit meer. Het gaat nu alleen om details waarvoor vaak meerdere alternatieven zijn.

Koffiecup van de waterstofindustrie

Hoewel er dus al veel geïnnoveerd wordt, is er nog genoeg ruimte voor Nespresso’s in de waterstofmarkt. Omdat die markt nog relatief jong is, is de kans op een breed octrooi en daarmee een waardevolle investering groter.

Wij vinden bij EP&C dat u als innovatieve ondernemer sowieso niet vroeg genoeg kan overleggen met een octrooigemachtigde, maar voor deze markt geldt dit in het bijzonder. Wij helpen om uw innovaties op waarde te schatten, te zorgen dat u kennis niet per ongeluk deelt met concurrenten en zo dus het meeste haalt uit uw idee. En wie weet blijkt dat nou juist de koffiecup van de waterstofindustrie te zijn.

Streeft u naar zakelijk succes in de waterstofindustrie en wilt u weten hoe ik andere ondernemers heb kunnen helpen? Neem dan contact met mij op.

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM, waterstof