Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Onderzoek wijst uit: IE grote voordelen MKB | EP&C

Onderzoek wijst uit: octrooien grote voordelen voor MKBVorige maand werd een opvallende studie gepubliceerd door het Europees Octrooibureau en het Europese merken- en modellenbureau (EUIPO). Wat blijkt? Europese bedrijven met intellectuele eigendomsrechten hebben fors hogere omzetten dan bedrijven zonder deze rechten. Dit verschil is het grootst in het MKB, terwijl daar juist relatief weinig bedrijven zijn met IE-rechten. Kortom: er is veel potentie voor MKB’ers zonder octrooien, modellen of merkrechten.

68% hogere omzet

De bureaus deden onderzoek naar 127.000 Europese bedrijven, waarvan bijna 2500 uit Nederland. Ze keken naar grote en kleine bedrijven met en zonder intellectueel eigendom. Dat houdt zoveel in als het hebben van één of meerdere octrooien, modellen en merken, of een combinatie daarvan.

Bedrijven die wel IE-bescherming hebben, blijken een omzet per werknemer te hebben die 55% hoger ligt dan die van bedrijven zonder IE-bescherming. Conclusie: intellectueel eigendom vergroot over het algemeen de omzet. Maar deze 55% is een gemiddelde. Voor grote bedrijven is dit omzetvoordeel ‘slechts’ 18%, voor het MKB is dit maar liefst 68%.

Dat is opvallend, want verder blijkt uit het onderzoek dat slechts 9% van het hele Europese MKB überhaupt intellectuele eigendomsrechten heeft. Kortom, een klein deel profiteert van een groot voordeel, terwijl dat voordeel voor bijna iedereen te verkrijgen is.

Octrooien grootste voordeel

Natuurlijk zeggen cijfers niet alles. Een statistisch verband is niet hetzelfde als een causaal verband, maar opvallend is het zeker. Bovendien liggen de resultaten in lijn met de ervaringen die ik zelf heb. Het is niet voor niets dat we op deze plek geregeld schrijven hoe waardevol intellectueel eigendom is voor uw concurrentiepositie.

Overigens blijkt uit het onderzoek wel dat er verschil in waarde zit per beschermingsvorm. Octrooien lijken in verband te staan met de hoogste omzet per werknemer, gevolgd door modellen en daarna merken.

Doe uzelf niet tekort

Volgens EUIPO-directeur Christian Archambeau onderstrepen deze cijfers het belang om innovaties makkelijker te kunnen beschermen. Dat zou mooi zijn, maar wat mij betreft is de belangrijkste conclusie dat MKB’ers zichzelf niet tekort moeten doen. Ook in de huidige opzet is het beschermen van intellectueel eigendom namelijk goed mogelijk.

Dus doe uzelf niet tekort en besef dat ook een eenvoudige innovatie van grote waarde kan zijn. Met een beetje begeleiding behoort u zo tot de slimmere 10% van Europa!

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM