Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Verschil tussen een nieuwheidsonderzoek en Freedom To Operate | EP&C

Het-verschil-tussen-een-nieuwheidsonderzoek-en-Freedom-To-Operate.jpgIn mijn vorige BL&G schreef ik over het belang van een Freedom To Operate-studie. Hiermee onderzoekt u of u octrooirechten van anderen schendt als u de markt op gaat met uw innovatie of product. Onafhankelijk van het feit of u uw eigen vinding heeft gepatenteerd: u dient rekening te houden met het speelveld dat u betreedt. Dit kan dichtgetimmerd zijn met Intellectueel Eigendomsrechten en daardoor verboden terrein voor u!

Ondernemersruimte

Het onderzoeken van uw vrijheid-van-handelen door een zogenaamde Freedom To Operate-studie uit te voeren, biedt inzicht in uw ondernemersruimte. U krijgt inzicht in uw marktpositie vóórdat u investeert in productie, marketing, afzetkanalen, etc.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, verschaft een nieuwheidsonderzoek (die u ontvangt bij het indienen van een octrooiaanvraag) deze informatie niet noodzakelijkerwijs.

Waarom niet? In beide gevallen wordt toch onderzocht of er conflicterende patenten zijn?

Ja dat klopt, maar de insteek van een Freedom To Operate-studie is anders. Ik heb de verschillen voor u op een rij gezet.

  Freedom To Operate-studie Internationaal Nieuwheidsonderzoek
Doel onderzoek Is de markt vrij voor mijn product? Voldoet de vinding aan de eisen nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid?
Geografisch Beperkt gebied waar u actief wilt zijn bv alleen de Benelux. Er wordt altijd wereldwijd gezocht.
Belastend patent gevonden?
  • Nog geldig? Nee? Dan kunt u de markt betreden.
  • Kunt u om het octrooi heen met bv een aanpassing? Ja? Dan is er ook geen probleem.
  • Is het patent rechtsgeldig? Nee? Dan is het voor u niet relevant.
Dit is altijd relevant; als een innovatie al is beschreven, dan is uw vinding niet meer nieuw. Het voldoet niet aan de vereisten van octrooieerbaarheid.
Welke documenten worden onderzocht? Alleen patenten en alle gepubliceerde patentaanvragen Patentliteratuur én overige literatuur
Onderwerp van zoektocht Het hele product dat u op de markt gaat brengen. Alleen de innovatie.

Als ik het voorbeeld van de uitvinding van een fiets + zadel er weer bij pak: u heeft een patent op een fiets met zadel. 

Nieuwheidsonderzoek versus …

In het Nieuwheidsonderzoek wordt onderzocht of de innovatie (de toepassing van een zadel op een fiets) nieuw is. Is een fiets met zadel ooit ergens in de wereld uitgevonden, toegepast, omschreven, etc? Of ligt het voor de hand om een zadel op een fiets te monteren? Als blijkt dat uw vinding nieuw is, inventief en industrieel toepasbaar, dan is deze octrooieerbaar.

… Freedom To Operate-studie

Als u uw fiets met zadel laat onderzoeken in een FTO-studie, dan wordt er niet alleen gekeken naar patenten op fietsen en zadels, maar ook of er op de andere onderdelen nog relevante rechten rusten. Bijvoorbeeld op het stuur, of het materiaal waar u het zadel van heeft gemaakt. Met name als u deze onderdelen zelf produceert is een FTO van belang. Als blijkt dat er in Duitsland een patent zit op de gel die u in het zadel gebruikt, dan kunt u daar níét zonder meer de markt op.

Resumé

Een nieuwheidsrapport is een mooi vertrekpunt. U krijgt inzicht in hetgeen reeds geoctrooieerd is en in uw concurrentie. Maar wilt u de markt betreden met uw product, laat dan een FTO-studie uitvoeren. U voorkomt dat u onnodig investeert in een markt die dichtgetimmerd is met rechten van derden. En als u inbreuk pleegt op een bestaand octrooirecht, kan u dit duur komen te staan.

Gerelateerd:
Bent u op zoek naar het verschil tussen een octrooi en een patent? Lees dan ons artikel het echte verschil tussen octrooi en patent.

White paper meerwaarde octrooi

Onderwerpen: OCTROOI, PATENT, NIEUWHEID