Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Wat is een Freedom to Operate-studie? | Octrooibureau EP&C

Wat is een freedom to operate studieOm een octrooi te verkrijgen moet uw product nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn. Toch is het hebben van dat octrooi of patent geen garantie dat u niet alsnog inbreuk pleegt op een patent van een ander. Zelfs al is er dankzij een nieuwheidsonderzoek vastgesteld dat uw vinding voldoet aan de eisen voor een patent, moet u toch rekening houden met de rest van de markt. Om inzicht te krijgen in die markt is er de Freedom to Operate-studie. Wat dit is en hoe dit werkt, kunnen we het beste illustreren aan de hand van een voorbeeld.

 

Voorkomen inbreuk

Stel: fabrikant X heeft een fiets zonder zadel bedacht. U ontwikkelt vervolgens een fiets mét zadel. Dit is nieuw en inventief, dus krijgt u een octrooi op het product. Toch mag u de fiets met zadel niet zomaar produceren. U pleegt daarmee namelijk inbreuk op het product van fabrikant X: de fiets zonder zadel.

Zonder hen geen fiets, en dus ook geen fiets met zadel. Pas als u hier onderling afspraken over maakt, bijvoorbeeld door het afnemen van een licentie op de fiets zonder zadel, mag u de fiets met zadel verkopen.

Inzicht octrooirechten van derden

Met een Freedom to Operate-studie weet u precies wat de fietsen zonder zadel zijn in uw vakgebied. Het maakt inzichtelijk wat de octrooirechten van derden zijn, die uw handelen in de weg kunnen zitten. Daarbij is het goed om te weten dat niet elk octrooirecht per definitie een belemmering is. U kunt mogelijk gewoon ondernemen. Dit hangt af van de volgende elementen van een bestaand octrooi:

  • Geografische reikwijdte patent
    Allereerst is het van belang in welk land u het product wilt verkopen. Stel, er is een octrooi        gevestigd in Duitsland, dan zijn er wellicht nog tal van andere landen waar u wel de markt op kunt.

  • Rechtsgeldigheid patent
    Daarnaast is er soms sprake van octrooien die niet, of niet meer van kracht zijn, bijvoorbeeld doordat de jaarlijkse instandhoudingskosten niet zijn betaald. In andere gevallen kan het zo zijn dat een octrooi ten onrechte verleend is, en dus niet rechtsgeldig. Ook dan heeft u gewoon de ruimte om te ondernemen. Wordt die ruimte geblokkeerd door een geldig octrooi, dan kunt u altijd onderzoeken of een aanpassing aan uw eigen product soelaas biedt. Door om het octrooi heen te innoveren, voorkomt u inbreuk.

Veilig ondernemen dankzij Freedom to Operate

Weet wel dat de Freedom to Operate-studie nooit voor 100% kan garanderen dat u geen inbreuk pleegt. Desalniettemin geeft de studie een goede indicatie van waar u staat. U weet hoe en waar u uw product zo strategisch en veilig mogelijk kunt vermarkten. Dit voorkomt vervelend getouwtrek en eventuele hoge kosten.

 

New call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, INBREUK, PATENT, NIEUWHEID, INTELLECTUEEL EIGENDOM, SEARCH