Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Octrooi: recht om te verbieden, niet om te gebruiken (deel 3) | EP&C

Octrooi: recht om te verbieden, niet om te gebruiken (deel 3)Eerder stond ik al stil bij twee veelvoorkomende misvattingen over octrooien. Is een octrooi nou iets waar je makkelijk aan verdient, of juist een dure, rendementloze kostenpost? Geen van beiden is waar en een goede octrooigemachtigde zal je altijd voor deze valkuilen behoeden. Net als voor dit derde, onjuiste idee: een octrooi geeft het recht om een uitvinding te gebruiken.

Het lijkt de wereld op zijn kop. Want is een octrooi niet precies een vrijbrief om jouw product te gebruiken? Nee, een octrooi is een recht om een ander iets te verbieden. Uitvindingen en de octrooien die worden vastgelegd zijn bijna altijd verbonden met octrooien van anderen. Vandaar dat het octrooi op uw product u niet automatisch het recht geeft om dat product te verkopen.

Verbonden

Een voorbeeld: stel je een situatie voor waarbij er wel fietsen zijn, maar nog geen fietsen met een rem. Partij X heeft een octrooi op een fiets en u ontwikkelt een fiets met een rem. Uw fiets is een inventieve verbetering van het eerdere product, dus u krijgt een octrooi op de fiets met de rem.

Dan heeft X een octrooi op een fiets, u hebt een octrooi op een fiets met een rem. Daarmee kan u X verbieden om een fiets met een rem te maken, maar X kan u tegelijkertijd verbieden om überhaupt een fiets te maken. Uw octrooi geeft u dus nog niet meteen het recht om het product te maken en te verkopen.

Dit betekent niet dat uw fiets met rem nooit in de verkoop kan gaan, maar dat u goede afspraken moet maken met de andere partij. U wilt iets van hen, maar waarschijnlijk hebben zij ook interesse in uw product. Samen hebben jullie vervolgens nog altijd een flinke stap voor op een heleboel andere producenten. U moet dus in gesprek gaan over jullie rechten om te zorgen dat u allebei verder kunt werken.

FTO-studie

Om dit goed te organiseren zorgt een octrooigemachtigde voor een FTO-studie. In deze studie naar freedom to operate doet hij grondig onderzoek naar de rest van de markt. Op basis daarvan weet u met welke partijen u verbonden bent. Ondanks, of juist dankzij die verbindingen haalt u het meeste uit uw product. Zo gaat u niet de mist in met dit derde misverstand over octrooien en kunt u uw product ook daadwerkelijk in gebruik nemen. 

New Call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN