Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Wanneer kiezen voor een Europees Octrooi? | Octrooibureau EP&C

europees-octrooi.jpgAl eerder bespraken we de voordelen van een Nederlands Octrooi en die van de NL PCT-route. Maar wanneer kies je eigenlijk voor een Europees Octrooi (niet te verwarren met het – nog niet bestaande – unitair octrooi)?

Als u heel duidelijk voor ogen heeft waar uw markten in Europa liggen, dan is het aanvragen van een Europees Octrooi een logische keuze. Anders dan bij het Nederlandse registratie-octrooi – dat automatisch wordt verleend – doorloopt deze octrooiaanvraag een verleningsprocedure. Dit betekent dat een examiner van het European Patent Office een nieuwheidsonderzoek uitvoert en bepaalt welke claims uit de octrooiaanvraag gehonoreerd worden.

Verlening Europees Octrooi

De bevindingen van de examiner gelden voor alle 38 landen die lid zijn van de European Patent Organisation. Dit betekent, dat als u uw octrooirechten wilt vestigen in bijvoorbeeld Duitsland, Italië en Frankrijk, dat uw octrooiaanvraag niet opnieuw beoordeeld wordt. U hoeft het alleen nog te laten registreren. Overigens gebeurt dit vanwege financiële overwegingen zelden in alle 38 aangesloten landen. In dit BL&G  leest u er meer over. 

Hoe ziet deze procedure eruit?

Na de centrale aanvraag moet u hiervoor het octrooi per land laten ‘valideren’. Dit doet u over het algemeen binnen drie maanden na de verlening. Per land zijn er verschillende administratieve regels waar u aan moet voldoen. Bij de één moet u een vertaling van het octrooi indienen, bij de ander alleen een vertaling van de claims, en bij weer een ander is geen enkele vertaling nodig. Om het octrooi in stand te houden moet per land jaarlijks de instandhoudingskosten worden betaald. Soms meteen, soms pas enkele jaren na de indieningsdatum. Wat wél overal hetzelfde is, is de beschermingsomvang van uw octrooi.

Een Europees Octrooi in het kort:

  • De octrooiaanvraag doorloopt een verleningsprocedure. De geldigheid staat hierdoor minder ter discussie.
  • De verleningsprocedure is geldig voor alle 38 Europese landen, aangesloten bij de European Patent Organisation.
  • Na de verlening volgt binnen drie maanden de registratie van het octrooi in de landen die u aanwijst. U kunt zoveel landen kiezen als u wilt.
  • Per land betaalt u de nationale instandhoudingskosten en eventuele overige kosten voor validatie.

Tip

Heeft uw concurrent een Nederlands octrooi? Dan is het goed om na te gaan of er sprake is van een Nederlands registratie-octrooi, of van het Nederlandse deel van een Europees octrooi. In het eerste geval valt er op de geldigheid van het octrooi wellicht het één en ander af te dingen. In het tweede geval zal het octrooi sterker zijn.

Onderwerpen: Unitair octrooi, OCTROOI, PATENT, NIEUWHEID, WET- EN REGELGEVING