Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Wat is de waarde van een octrooi? 5 bepalende factoren | EP&C

OWat-is-de-waarde-van-een-octrooi?-5-bepalende-factoren.jpgm verschillende redenen is het interessant om te weten wat de waarde is van uw patent of octrooi.

Bijvoorbeeld:

  1. Als u op zoek bent naar investeerders omdat u kapitaal wilt aantrekken voor bijvoorbeeld de doorontwikkeling van uw uitvinding of voor het opzetten van uw bedrijf.
  2. Als u wilt weten hoeveel u kunt vragen voor het licenseren van uw uitvinding
  3. Als u bijvoorbeeld de waarde van uw bedrijf wilt inschatten. Het hebben van een octrooi(portefeuille) is hierin mede bepalend. (zie ook het E-Book De meerwaarde van een octrooi)
  4. Of andersom, als u niet de octrooihouder bent, maar geïnteresseerd bent in een octrooi van een ander. Wat is een redelijke prijs voor een licentie? 

Ongeacht de motivatie om de waarde van een octrooi te bepalen, staat het vast dat elk octrooi zijn eigen prijs heeft. Dit wordt onder andere bepaald door de volgende factoren:

1. De mate van bijdrage aan het technische veld

Doorbraak octrooien, die geheel nieuwe gebieden van de technologie aanboren, of de eerste zijn met een antwoord op lang bestaande problemen, zijn het meest waardevol. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het octrooi op het eerste kopieerapparaat, het octrooi op de eerste motoraangedreven wagen, of -  zoals recent in het nieuws - het octrooi op de genbewerkingstechnologie CRIPR-Cas waarmee heel precies gewenste mutaties in DNA kunnen worden aangebracht. 

Dergelijke octrooien kunnen de eigenaar een monopolie geven op een hele industrie. Ze zijn zeer waardevol, dit kan wel in de miljarden euro’s lopen.

De meeste octrooien zijn echter niet van deze doorbraakcategorie, maar zijn wel degelijk waardevol omdat ze concurrenten beperken in hun technische vrijheid. U blijft ze op die manier een stap voor. 

Om de mate van bijdrage van uw uitvinding aan het technische veld te bepalen, kunt u de volgende vragen stellen:

  • Hoeveel economisch voordeel is er te halen met de uitvinding in termen van bijvoorbeeld kwaliteits- of efficiëntiewinst? Hoe bepalend is dit in de markt?
  • Bestaan er redelijke alternatieven voor de uitvinding?

Een technisch expert kan u helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

2. De grootte van de markt

Hoeveel producten worden verkocht op basis van uw uitvinding? Hoe ligt de marge op de producten? Welke verkopen kunnen worden verwacht, en voor welke periode?

Wat hier ook mee samenhangt is in hoeveel landen het octrooi van kracht is. Immers, het octrooi heeft alleen waarde in de landen waar het Intellectueel Eigendomsrecht is gevestigd. 

Een marktanalist kan u helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

3. De sterkte van het octrooi

De sterkte van een octrooi hangt af van de waarschijnlijkheid dat het octrooi overeind blijft in een (hypothetische) rechtszaak. De belangrijkste vraag is: hoe onderscheidend is de uitvinding ten opzichte van de prior art, dat wil zeggen, wat al bekend was in de technologie? 

Zijn er eerdere publicaties die nieuwheid danwel inventiviteit ter discussie stellen? Of zijn er juist sterke argumenten die nieuwheid en inventiviteit onderbouwen? 

Dit zijn vragen die een octrooigemachtigde kan beantwoorden.

4. Duur van het octrooi

Octrooien hebben (in principe) een maximale levensduur van 20 jaar en geven dus potentieel een 20-jarig marktmonopolie. Octrooien die nog aan het begin van hun levensduur zitten, hebben dus nog een langere periode te gaan in deze monopoliepositie, en hebben daarmee meer waarde.

Een octrooigemachtigde kan de exacte levensduur van een octrooi in kaart brengen.

5. Vrijheid van handelen

Een octrooi betekent niet per definitie dat u vrij bent om de uitvinding toe te passen (lees hier meer over de betekenis van een octrooi). Er kan een breder overkoepelend octrooi van een andere partij bestaan die dit verhindert. Ik adviseer u daarom altijd om een vrijheid-van-handelen (ook wel een Freedom-To-Operate) analyse te laten doen. Een octrooigemachtigde kan dit voor u uitvoeren. 

De afwezigheid van dergelijke brede octrooirechten van derden verhoogt de waarde van uw octrooi. 

Kortom: de waarde van uw octrooiportefeuille is afhankelijk van verschillende factoren. Het is zeker niet op één bierviltje te berekenen, maar aan de hand van deze 5 indicatoren kunt u zelf een inschatting maken. En met extra hulp kunt u het de waarde van uw octrooi heel goed in kaart brengen. 

Meer lezen over hoe u een octrooi kan aanvragen? Bekijk dan eens onze pagina 'Patent aanvragen: in 7 stappen van idee naar octrooi'.

White paper meerwaarde octrooi

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, TIPS