VB Group

Innovatief kasventilatiesysteem voorkomt condensvorming

Wereldwijd specialist in kassenbouw en klimaatsystemen

VB Groep 2Onder de naam ActivAir heeft de VB Group in samenwerking met andere bedrijven een nieuw hoogwaardig kasventilatiesysteem ontwikkeld. Het geheim van de smid in dit innovatieve systeem is dat verse buitenlucht via een heater in de buitengevel kan worden voorverwarmd. Dit nog voordat die lucht zich in een speciale mengkamer kan gaan mengen met reeds gebruikte vochtige recirculatielucht uit de kas. Dit voorkomt een aantal problemen met condensvorming in de kas. Bijvoorbeeld dat vochtige recirculatielucht meteen begint te condenseren bij aanraking met de verse buitenlucht en dat er zich condens vormt op de gewassen in de kas. Dat verkleint de kans op rotting en zorgt voor energiebesparing. Een ander belangrijk aspect is dat er in de buitengevel een instelbare vrije instroomopening is voorzien als bypass voor de heater. Op warme dagen kan de verse buitenlucht dan nagenoeg weerstandsvrij naar binnen worden getrokken. Dit zorgt voor grote energiebesparingen. Bovendien kan het systeem zorgen voor een lichte overdruk in de kas, zodat ziektekiemen zoveel mogelijk letterlijk buiten de deur blijven. De Westlandse VB Group verzorgt wereldwijd de aanleg van kassen en bijbehorende klimaatsystemen.

Bescherming voor technologisch hoogstaand systeem

EP&C heeft voor VB Group onderzocht welke onderdelen van ActivAir octrooieerbaar zijn en hiervoor vervolgens de octrooiaanvraag geschreven. Er zijn tal van uiteenlopende kasklimaatsystemen in omloop. We vinden het een eer dat we hebben mogen adviseren over het beschermen van het intellectueel eigendom van een innovatief en technologisch hoogstaand kasventilatiesysteem.

www.vb-group.nl