Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN
Magazine Menno Ong NL 2024-04

Menno Ong is de Chief Executive Officer (CEO) van EP&C Patent Attorneys. Als bestuursvoorzitter is hij, samen met Managing Partners Christiaan Houben, Walter Hart en Yme Groeneveld verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van strategische en beleidsmatige activiteiten. Menno heeft daarbij bijzondere aandacht voor de aansturing van de octrooigemachtigden, business development, marketing, communicatie en faciliteiten.

Menno is een zeer ervaren manager met veel dienstjaren in het bank- en verzekeringswezen. Daarna werkte hij gedurende twintig jaar in uiteenlopende leidinggevende en eindverantwoordelijke rollen bij toonaangevende advocatenkantoren. Ontwikkeling en strategie stond daarbij altijd centraal, vaak met een extra accent op interdisciplinaire samenwerking, kennis- en informatiedeling.

“De overstap van advocatuur naar octrooien leek een kleine stap, maar in de praktijk bleek de overgang best groot. Octrooigemachtigden en formalities officers zijn behalve technisch ook juridisch onderlegd, maar toch zijn zij heel anders dan advocaten. Met juristen heb ik altijd goed kunnen opschieten, maar tussen de octrooispecialisten voel ik mij helemaal thuis. Zij zijn ongelofelijk intelligent en servicegericht, en volkomen pretentieloos – heel verfrissend. Waar nodig gaan zij een conflict niet uit de weg, maar zij zijn er allereerst op gericht om de beste oplossing voor hun cliënt, voor de uitvinding en voor deze aarde te vinden. Ik vind het heel inspirerend om samen met hen, door middel van innovaties, te werken aan een mooiere, schonere wereld.”

Menno is gedurende zijn carrière in verschillende nevenfuncties maatschappelijk actief geweest. Zo was hij vrijwilliger en bestuurder bij de Kindertelefoon, de Luisterlijn, een Amsterdams ontmoetingscentrum voor ouderen en JINC, de organisatie die kinderen en jongeren in achterstandssituaties een steuntje in de rug biedt. Momenteel is Menno als voorzitter van de Rotary Club Amsterdam Zuidas betrokken bij diverse projecten op het gebied van community service, veelal in verband met de situatie in Oekraïne. Dit alles sluit aan bij het streven van EP&C naar een verantwoordelijke en relevante rol in de samenleving, waarbij onze werknemers worden gestimuleerd en ondersteund bij het vervullen van maatschappelijke nevenfuncties, zowel binnen als buiten het vakgebied.

Publicaties

Lees de artikelen die Menno schreef voor ons blog