Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN
Sjoerd Bielleman_groot_150dpi-nl

"Uiteindelijk telt er alleen wat er nu echt in een octrooi staat"

Sjoerd Bielleman studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en haalde er zijn bachelor in Natuurkunde en Wiskunde, en zijn master in Theoretische Natuurkunde. Zijn PhD in Theoretische Natuurkunde haalde hij in Madrid. Hij is sinds maart 2018 in dienst bij EP&C als octrooigemachtigde in opleiding.

Sjoerd is een analytische denker die snel tot de kern van een probleem doordringt om vervolgens tot een oplossing te komen. Hij koos met name voor het octrooivak omdat hij de mogelijkheden van techniek graag onderzoekt in relatie tot de mens en de samenleving. “Je moet op een breed gebied techniek en innovaties doorgronden in het licht van de juridische aspecten van bescherming. Het is mooi om uitvinders daarbij te helpen en uitdagend om kritisch te zijn op wat je doet, schrijft en zegt.”

Sjoerd is sociaal en verplaatst zich in de positie van de uitvinder door goed te luisteren, door te vragen en mee te denken. “Bedrijven ontdekken steeds meer dat niet langer het aantal octrooien van belang is maar de kwaliteit van het octrooi. Het inhoudelijke aspect moet meer dan ooit alle aandacht krijgen, zeker in het licht van internationalisering en digitalisering. Dan telt uiteindelijk alleen wat er nu echt in een octrooi staat en wat je daadwerkelijk beschermt.”