OCAS

Sterk staaltje samenwerking

Marktgericht onderzoekscentrum

Ocas Picture1Het OnderzoeksCentrum voor de Aanwending van Staal (OCAS) richt zich op vernieuwingen op het gebied van metalen. OCAS doet eigen onderzoek en werkt ook in opdracht. Veel projecten hebben betrekking op coatings. Zo werkt OCAS bijvoorbeeld aan een nieuwe methode voor het aanbrengen van een chroomlaag. De huidige methode wordt binnenkort om milieuredenen door de EU verboden. Het milieuvriendelijk alternatieve proces dat OCAS ontwikkelt, wordt mogelijk de nieuwe standaard, op wereldschaal. Een ander OCAS-project situeert zich in de energiesector. De door OCAS ontwikkelde lastechnologie voor funderingen van windmolens in zee, biedt aantrekkelijke besparingsmogelijkheden voor materiaal en constructie. Uiteraard wordt om veiligheidsredenen elke vernieuwing uitgebreid getest op grote schaal. OCAS beschikt daarvoor over geavanceerde toestellen in haar laboratoria in Vlaanderen. 

Bescherming voor alle projecten

EP&C begeleidt de bescherming van het intellectueel eigendom in veel projecten van OCAS. Omdat het onderzoekscentrum met veel partijen samenwerkt, omvat onze begeleiding veel aspecten op het gebied van octrooien, afspraken en licenties. Energie, duurzaamheid en milieu zijn de hoofdactiviteiten van OCAS en omvatten diverse disciplines van metallurgie, over oppervlak tot applicatietechnologie. We zetten expertise vanuit verschillende disciplines in om de diversiteit aan projecten van OCAS optimaal te beschermen.

www.ocas.be