Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

EP&C en Lightyear: verbonden in oneindige mogelijkheden

Een volledig elektrische auto die zichzelf oplaadt in de zon of aan een standaard stopcontact. De Lightyear One is de auto van de toekomst, dus moeten we zorgvuldig omgaan met de technieken die daarvoor zorgen. Een goede octrooibescherming is voor een jonge onderneming echter niet vanzelfsprekend. Daarom is EP&C trotse sponsor van Lightyear.

We helpen dit jonge, Nederlandse bedrijf om hun technieken zo goed mogelijk te beschermen en de Intellectuele Eigendomsrechten van anderen in kaart te brengen. Zo dragen we met onze vakkennis bij aan een duurzamere toekomst.

LIGHTYEAR ONE

De meeste elektrische auto’s zijn afhankelijk van grote accu’s en speciale laadpalen. Een aantal jaar geleden vroeg een groep studenten van de TU Eindhoven zich af of dat niet anders kon. Nu is er de Lightyear One, het eerste afgeronde model, dat de huidige generatie elektrische auto’s ver achter zich laat in actieradius en innovaties. TIME Magazine verkoos het tot één van de honderd beste uitvindingen van 2019.

INNOVATIEVE PATENTEN VOOR INNOVATIEVE TECHNIEKEN

Innovaties van hoge kwaliteit verdienen een octrooibescherming van hoge kwaliteit. Voor een jonge organisatie is dat niet altijd haalbaar. Zeker in de automotive markt missen nieuwkomers vaak de ervaring en financiële slagkracht van hun grotere concurrenten. Omdat we geloven in de ideeën van Lightyear besloten we hen te helpen met de bescherming van de volledige Intellectuele Eigendomsrechten. Want het vastleggen van de Intellectuele Eigendomsrechten en een goed inzicht in de rechten van anderen zijn juist in deze fase cruciaal voor het succes in de toekomst.

We proberen de aanvragen van octrooien en andere vormen van bescherming net zo innovatief te maken als de technieken zelf. Om ons niet stuk te bijten op de beperkingen van het moment, maar te bedenken wat de oplossing is die voor iedereen werkt.

SOLIDE AANPAK BESCHERMING INTELLECTUEEL EIGENDOM

Een slimme bescherming van Intellectuele Eigendom begint lang voordat de eerste aanvraag is ingediend. Hoe richt je de organisatie zo in dat innovatieve oplossingen gesignaleerd worden en terechtkomen bij degenen die gaan over bescherming? Hoe beoordeel je ideeën en kom je tot een verantwoorde keuze over welke rechten je precies vastlegt? Hoe richt je je bescherming handig in, voor die slimme uitvinding op zich én kijkend naar het totaalplaatje?
Hier gaan we samen met Lightyear stevig mee aan de slag. En uiteraard verliezen we ook de rechten van de concurrentie niet uit het oog.

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

EP&C draait om innovatie en innovatie draait om de toekomst. Maar zonder kritische blik op het heden, is een gezonde toekomst niet gegarandeerd. Waar mogelijk zetten we daarom graag een stap extra voor duurzame initiatieven. Die kunnen zich richten op elektrisch rijden, maar net zo goed op de nieuwe generatie vleesvervangers van RivalFoods of de ombouwkit voor fietsen van social firm Tworby.

Hoe beter we nu zorgen voor mens en milieu, hoe langer we kunnen blijven doen waar we van houden: samenwerken met vooruitstrevende ondernemers.

VRAGEN? WIJ STAAN VOOR U KLAAR

NYSKE BLOKHUIS

Nederlands & Europees Octrooigemachtigde, Associate Partner

JEROEN MEESTERS

Octrooigemachtigde in opleiding