Columns

Zuivere koffie

 

Misschien genoot u net van een kop koffie toen u het bericht zag dat Douwe Egberts het Europese octrooi op de pads voor het Senseo-apparaat kwijtraakte. De kranten stonden er eind augustus bol van. Op basis van dat octrooi bevocht de koffieproducent haar concurrenten. Die vonden het octrooi niet geldig en zo begon een vijf jaar durend steekspel.

 

 

Uniek

Wanneer iemand wat uitvindt, kan deze daarop octrooi aanvragen bij de Europese Octrooiraad (EPO). Deze instantie voert vervolgens een literatuuronderzoek uit in een enorme eigen database. Besluit het Europese octrooibureau dat de uitvinding wereldwijd uniek is, dan kan deze worden beschermd. De EPO is echter niet op de hoogte van alle krantenartikelen, collegedictaten en tijdschriften die in de wereld zijn verschenen en al helemaal niet van alle producten die ooit eens zijn gemaakt. Daarom is bij wet vastgelegd dat een verleend octrooi bij het EPO kan worden aangevochten.


 

Oppositieafdeling

Derden, meestal concurrenten, krijgen daarvoor negen maanden de tijd. In deze periode kunnen zij bij de oppositieafdeling van de octrooiraad met bezwarend materiaal op de proppen komen. Van documenten en handboeken tot foto’s, brochures, enzovoort. De oppositieafdeling kan na bestudering besluiten dat het octrooi toch geldig is, waarmee het dus gehandhaafd blijft. Verder kan, als de octrooihouder daarmee instemt, worden bepaald dat het patent wordt gewijzigd. Daarbij wordt het meestal ingeperkt. Daarnaast kan de oppositieafdeling het octrooi vernietigen.

 


Beroep

Tegen de beslissing van de oppositieafdeling is vervolgens beroep mogelijk bij de afdeling beroep van de EPO. Als ook deze afdeling het octrooi nietig verklaart, is er geen instantie meer die dat ongedaan kan maken en is het octrooi dus voor altijd uit de Europese wereld.

 


Koffiedik

Bij alle door het EPO verleende octrooien wordt dit in 6 procent van de gevallen aangevochten. Daarbij wordt een derde gehandhaafd, een derde gewijzigd en een derde vernietigd. Van de mogelijkheden een octrooi aan te vechten wordt wat ons betreft te weinig gebruik gemaakt. Dat is jammer. Want wie deze kans voorbij laat gaan moet óf het octrooi respecteren óf via de rechter in afzonderlijke landen het octrooi aanvallen. Wij hebben relaties die alle verleende octrooien van de concurrent aanvechten als er bezwarend materiaal beschikbaar is. Wordt het octrooi van de concurrent vernietigd of ingeperkt, is dat mooi meegenomen. Maar ook als het van kracht blijft, weet onze relatie waar het aan toe is. Het voorkomt koffiedik kijken en juridische onzekerheid. Het bedrijf kan er bijvoorbeeld tijdens het eigen ontwikkelingsproces rekening mee houden. Daarnaast raken de bedrijven onderling nauwelijks in dure en vervelende rechtzaken verwikkeld. Daar heeft Douwe Egberts nu geen last meer van, maar dat zal het verlies van dit koffiepad-octrooi zeker niet compenseren.

 

De Technologiekrant - September 2006  Hendrik Jan Brookhuis, M.Sc. (Dutch & European Patent Attorney (partner))

EP&C, Postbus 3241, 2280 GE RIJSWIJK, tel (070) 414 54 54, fax (070) 414 54 99, http://www.epc.nl