"Als een octrooi zuiver beschreven is, kan alleen onwetendheid nog voor verwarring zorgen."

Partners

Rudi Riemens

Naam

Rudi Riemens, M.Sc.

Functie

Dutch & European Patent Attorney (partner)

Specialisaties

consumentenproducten, agrarische sector, gereedschappen, geotechniek, offshore, bouw, stortgoedtechnologie en transport- en opslagsystemen

Locatie

Rijswijk

Telefoonnummer

+31 70 414 54 73

e-mail

Klik hier

 

 Klik hier voor team

Werktuigbouw - Team Archimedes

Rudi Riemens studeerde werktuigbouwkunde in Enschede, en is sinds 1994 aan EP&C verbonden als octrooigemachtigde. In het kader van het wereldwijde netwerk van EP&C is Rudi verantwoordelijk voor de contacten in China. Daarnaast vervult hij vanuit de partnergroep de rol van adviseur voor het Management Team.

Rudi is een man met net zo veel oog voor detail als voor de grote lijn. “Over een zuiver en helder beschreven octrooi kunnen geen conflicten ontstaan. Als er aan duidelijkheid niets te wensen over is, kan alleen onwetendheid nog voor verwarring zorgen. Daarnaast vereist dit vak een scherp oog voor de essentie oftewel het meest wezenlijke deel van een idee, hoe complex of hoe simpel een idee ook is. Alleen dan kan een idee in zijn volle omvang optimaal worden beschermd. Want jij als gemachtigde moet er met je verhaal mede voor zorgen dat de wereld een zucht van verlichting slaakt dat deze uitvinding eindelijk is gedaan.”EP&C, Postbus 3241, 2280 GE RIJSWIJK, tel (070) 414 54 54, fax (070) 414 54 99, http://www.epc.nl