Fiscale mogelijkheden

Fiscale voordelen maakt innoveren nog aantrekkelijker

De overheid heeft een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen om de innovatie in Nederland te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn de Innovatiebox en de Research & Development Aftrek (RDA). 

Met een Nederlands octrooi kan je onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de Innovatiebox. De Innovatiebox is een maatregel van de overheid om innovatie in Nederland te bevorderen. Het resultaat is dat de winsten die met behulp van het octrooi gemaakt worden niet tegen 25% vennootschapsbelasting belast worden, maar effectief tegen 5%. Dit in combinatie met het feit dat in Nederland alle octrooiaanvragen in principe verleend worden zonder inhoudelijk discussie, maakt dat de Innovatiebox een interessante optie is.

De Research & Development Aftrek is bestemd voor ondernemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en die gebruik gaan maken van de WBSO.

 

WBSO: Fiscale stimulering van R&D

De WBSO, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, is een fiscale stimuleringsregeling die een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk, vergelijkbaar met Research and Development, compenseert. De regeling is voor elke ondernemer van toepassing, ongeacht de bedrijfssector waarin de ondernemer actief is. De ondernemer kan meerdere keren per jaar projecten indienen.


Kijk voor meer informatie op www.senternovem.nl

EP&C, Postbus 3241, 2280 GE RIJSWIJK, tel (070) 414 54 54, fax (070) 414 54 99, http://www.epc.nl