Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Kennis op veilige manier delen (1/3)

Kennis-op-veilige-manier-delen.pngOnlangs schreef Greenportvoorzitter en burgemeester Sjaak van der Tak dat: “Innovatieve kennis van voedselproductie moet worden gebundeld en gedeeld voordat het te laat is”. Daarnaast vertelde Staatssecretaris Martijn van Dam dat: “In de toekomst zullen we niet alleen een grote exporteur moeten zijn van voedselproducten, maar ook van kennis en technologie”. Nobele oproepen, maar sluiten deze aan bij verstandig koopmanschap?

Het is zeker mooi als wij de rest van de wereld laten profiteren van onze innovatieve ideeën die ontspruiten in de tuinbouw. Maar, laten we dit toch vooral niet ‘onbeschermd’ doen.

Waarom niet?

Door uw kennis vast te leggen met een patent, kunt u deze kennis op een veilige manier delen, bijvoorbeeld via licenties. Partijen met wie u uw kennis deelt zullen dan niet slechts eenmalig, maar gedurende langere tijd aan u verbonden blijven. U krijgt het exclusieve recht om gedurende maximaal 20 jaar te blijven bepalen hoe er met uw kennis wordt omgegaan, en dan niet alleen door wie, maar ook waar en wanneer. U bepaalt dat deze kennis in de praktijk alleen op die manier wordt ingezet zoals u dat voor ogen heeft. Daarnaast geeft het u de kans om alle investeringen terug te verdienen die nodig waren voor het bedenken, uittesten en in de markt zetten van uw innovatie.

Is dit niet erg egoïstisch?

Nee, juist niet! 
•    U hoeft immers niet opeens de hoofdprijs te gaan vragen voor uw innovatie.
•    U bepaalt zelf of u al dan niet een vergoeding wilt vragen voor het verdere gebruik van uw innovatie.
•    De bescherming helpt om uw eigen bedrijf financieel gezond te houden. 
•    U kunt innoveren als vast onderdeel van uw eigen bedrijfsstrategie blijven voeren, zonder dat u bang hoeft te zijn dat uw innovaties steeds klakkeloos nagemaakt worden.
•    Anderen kunnen gaan voortborduren op uw innovaties door deze verder te verbeteren.
•    U kunt ingrijpen wanneer uw innovaties worden misbruikt of met inferieure kwaliteit worden gekopieerd.

Rudi Riemens schrijft maandelijks een BL&G voor Goedemorgen Groente. Dit is zijn bijdrage van juni 2017.

Onderwerpen: OCTROOI, TUINBOUW