Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Patent aanvragen op een idee? Dubbel check!

PATENT AANVRAGEN OP EEN IDEE? DUBBEL CHECK!Je bent enthousiast over je uitvinding. Je kunt bijna niet wachten om officiële bescherming te regelen in de vorm van een octrooiaanvraag. Toch is het goed om even pas op de plaats te maken. 

Een patent aanvragen op een idee kán snel geregeld zijn. Toch adviseer ik om eerst nog een aantal belangrijke aspecten rond uitvindingen en octrooien goed door te denken. Het kan u een hoop tijd en moeite besparen. Want een patent (of een octrooi) is een wettelijke bescherming en dus is de aanvraag ervan aan regels gebonden. Hierbij mijn top 3 van onderwerpen die aandacht vergen voordat je een octrooi aanvraagt.

1. Mijn uitvinding is nog geheim

De Nederlandse wet is hierin spijkerhard. Je vinding moet absoluut geheim zijn. Dat is de enige manier om te voldoen aan de wettelijke eis dat een uitvinding nieuw moet zijn om voor een octrooi in aanmerking te komen. Zodra een vinding ook maar ergens te zien is geweest, dan is de kans op een Nederlands octrooi verkeken. Dat gaat verder dan een folder, een presentatie, een beurs, een tijdschrift of internet.

Je mag er bijvoorbeeld ook niet over praten met een collega, een kennis of een gezinslid. Want als een ander kan aantonen dat je dat wel hebt gedaan, dan blijkt je octrooi niet nieuw.

Er is één uitzondering en dat is de octrooigemachtigde. Die heeft een wettelijk geheimhoudingsplicht.

2. Ik kan uitleggen welk technisch probleem mijn uitvinding oplost

Een octrooi is er om een technische uitvinding te beschermen. In een octrooiaanvraag moet je goed uit kunnen leggen welk technisch probleem de uitvinding oplost. Dat doe je door eerst te bezien wat er al bestaat op het gebied van jouw vinding. Vervolgens beschrijf je wat daar het nadeel van is. Daarmee kom je op het oplossen van het technische probleem. Want dat is niet meer of minder dan het wegnemen van dat nadeel.

Modelrecht

Is jouw uitvinding geen technische verbetering maar gebaseerd op bijvoorbeeld unieke, fraaie vormgeving, dan is in plaats van een octrooi het modelrecht de meest adequate beschermingsvorm.

3. Mijn uitvinding werkt

Geen onbelangrijk detail, je uitvinding moet wel werken. Je moet dus laten zien dat je uitvinding aantoonbaar functioneert. Je kunt dit bijvoorbeeld bewijzen aan de hand van tekeningen, testresultaten of een prototype. Hierbij gaat het vooral om het vastleggen van het basisprincipe van je vinding.

Als dit onderliggende basisidee eenmaal vastligt, dan kun je daarop altijd nog verder bouwen en gaan variëren.

White paper meerwaarde octrooi

Onderwerpen: TOP 3, OCTROOI, PATENT, TIPS, AANVRAGEN, INTELLECTUEEL EIGENDOM