Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Unitair octrooi en UPC lopen weer vertraging op

Unitair-octrooi-en-UPC-lopen-weer-vertraging-op.pngBegin 2017 sprak de Prepatory Committee for the Unified Patent Court (UPC) de verwachting uit dat het unitair octrooi en UPC eind 2017 van start zou gaan. Door de recente politieke ontwikkelingen in Groot-Brittannië en een rechtszaak in Duitsland gaat er nu (wederom) een streep door deze planning.

Inwerkingtreding

Zowel het Verenigd Koninkrijk als Duitsland zijn cruciaal voor de inwerkingtreding van het unitair octrooi en het UPC. Voor de inwerkingtreding moeten dertien deelnemende landen, waaronder in ieder geval Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk, het verdrag ratificeren. Tot nu toe hebben twaalf landen, waaronder Frankrijk, dit gedaan. Juist in de nog twee benodigde landen steken nu problemen de kop op.

Groot-Brittannië

Eind 2016 liet de regering van Groot-Brittannië weten dat zij ondanks de Brexit doorgaan met de voorbereidingen voor ratificatie van het verdrag. Door de vervroegde verkiezingen, die Prime Minister May op 18 april 2017 aankondigde, verdween dit voornemen naar de achtergrond. Nu een nieuwe regering gevormd is en de onderhandelingen over de Brexit gestart zijn, lijkt het er sterk op dat het ratificeren van het unitair octrooi niet meer de hoogste prioriteit heeft.

Duitsland

In ons buurland staat de grondwettelijkheid van de wetgeving die gemoeid gaat met het unitair octrooi ter discussie. In een door een particulier aanhangig gemaakte rechtszaak moet hierover door het Bundesverfassungsgericht (de Duitse Hoge Raad) een uitspraak gedaan worden.

Overigens heeft het Duitse parlement de ratificatie al goedgekeurd en wacht dit alleen nog op een handtekening van de Duitse President Frank-Walter Steinmeier. Hij heeft aangegeven hiermee te wachten tot na de uitspraak van het hof.

Nieuwe planning

Het voorbereidend comité heeft aangegeven de ontwikkelingen in Groot-Brittannië en Duitsland scherp in de gaten te houden. Zij maken nu echter pas op de plaats en maken nog geen nieuwe planning bekend totdat er meer duidelijkheid is.

Uiteraard houden wij u op de hoogte en geldt, zoals altijd, dat u voor vragen contact kunt opnemen met een octrooigemachtigde van EP&C. Daarnaast kunt u voor meer informatie terecht bij ons dossier unitair octrooi of download onze gratis White Paper

Deze whitepaper bundelt alle belangrijke informatie over het unitair octrooi

Onderwerpen: Unitair octrooi