Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Brexit spaak in wiel unitair octrooi

Brexit_europe-no.jpg

De uitkomst van het Britse referendum zorgt voor veel onzekerheid rond de invoering van het unitair octrooi, nu Groot-Brittannië het EU-lidmaatschap op zal zeggen.

Het enige dat vaststaat is dat de uittreding van Groot-Brittannië een flinke klap is voor het hele unitaire octrooi. Want juist ook de deelname van de Britten aan dit nieuwe octrooisysteem maakte het interessant voor bedrijven die in meerdere Europese landen hun vinding willen beschermen met een octrooi. Het zal nog enige tijd duren voordat de stofwolken van deze dreun zijn opgetrokken en de exacte gevolgen voor het unitair octrooi duidelijk worden.

Nieuwe relatie met Europa

Nu de Britten niet meer meedoen met de EU wordt een aantrekkelijk octrooisysteem dus aanzienlijk minder aantrekkelijk. Niet-EU-landen, zoals Noorwegen en Zwitserland, kunnen nu eenmaal niet aanhaken bij het unitair octrooi en ook niet bij de nieuwe rechtbank, het Unified Patent Court (UPC). Het is nu aan de Britten om te bepalen hoe hun nieuwe relatie met Europa eruit zal zien. Verder is het de vraag hoe het zal gaan met het ratificatieproces. Het lijkt waarschijnlijk dat de voor 2 mei 2017 geplande invoering van het unitair octrooi aanzienlijk vertraagd zal worden.

Op de helling

Er zal opnieuw nagedacht moeten worden over de hoogte van de jaartaksen. Als je minder (een minder groot gebied en kleinere markt) krijgt is het ook logisch dat je minder betaalt. Verder zal er een oplossing moeten komen voor het deel van de Central Division van het UPC dat in Groot-Brittannië gevestigd zou worden. Een nieuwe locatie in Den Haag of Milaan lijkt dan voor de hand te liggen. Maar het kan ook zijn dat de fall-out van de Brexit zo groot wordt dat het hele unitaire octrooi en het UPC op de helling gaan.

Wisselgeld

Het zou ook nog mogelijk kunnen zijn dat Groot-Brittannië, ondanks het vertrek uit de EU, het UPC-verdrag toch ratificeert. Dat zou op zich vreemd zijn, want dat is immers een stap naar verdere Europese integratie. Toch zou het in theorie mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat de Britten daarmee wisselgeld verdienen voor de eigenlijke uittredingsonderhandelingen.

Belangrijke initiatiefnemers

Verder waren de Britten grote voorstanders van -en belangrijke initiatiefnemers in- het unitair octrooi. Ondanks hun bezwaren tegen de EU zagen ze altijd wel het voordeel van dit octrooi en de UPC. Het kan dus zijn dat de Britse positie wordt: we stappen uit de EU maar willen dit mooie plan wel door laten gaan, ondanks dat we er zelf niet aan mee zullen doen.

Nieuwe ontwikkelingen 

Op dit moment is er op alle vlakken veel onzekerheid over de gevolgen van deze Brexit. Wat de uitkomst precies zal zijn voor het unitair octrooi en het UPC is dan ook nog niet te voorspellen. Wij houden de situatie vanzelfsprekend nauwlettend in de gaten en houden u uiteraard op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

Deze whitepaper bundelt alle belangrijke informatie over het unitair octrooi

Onderwerpen: Unitair octrooi, EPO, OCTROOI, EUROPESE UNIE