Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Geopoli­­tiek & Intellectu­­eel Eigendom, een onwaar­­schijnlijke combina­­tie?

Geopolitiek-en-Intellectueel-Eigendom-een-onwaarschijnlijke-combinatie.jpgTerwijl de IE-wereld zich richt op de gevolgen van de Brexit op het tot stand komen van het unitair octrooi, speelt er elders in de wereld een kleine revolutie af. In Latijns Amerika heeft Venezuela de reputatie van een vrijstaat die zich het liefst zo min mogelijk aan de Intellectueel Eigendomsrechten houdt.

Met het lidmaatschap op grote octrooiverdragen, zoals de “Paris Convention for the Protection of Industrial Property” en de “Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights” (TRIPS Agreement) zijn ze theoretisch gezien een volwaardige partner. Ook met de Latijns Amerikaanse landen heeft Venezuela op het gebied van Intellectuele Eigendomsrechten lang samengewerkt. Echter, in 2006 veranderde dit. Venezuela trok zich terug uit de zogenaamde Andean Community (CAN), een overeenkomst met Bolivia, Columbia, Ecuador en Peru. Een voorbode op wat komen zou.

Jaartaks over de kop

Zeer recent heeft het Venezolaanse octrooi- en merkenbureau (SAPI) de tarieven aangekondigd voor de jaartaksen van Venezolaanse octrooien. De eerste jaartaks begint met het al onwaarschijnlijk hoge bedrag van US$ 3000 (zo’n € 2.800,-). Daar komt elk jaar US$ 3000 bij. Ter vergelijking: in Nederland betaalt u de eerste drie jaar geen jaartaks. In het vierde jaar betaalt u € 40,- en in het vijfde jaar € 100,-.

Astronomische bedragen

De totale kosten voor een patent voor een succesvol product kunnen daardoor oplopen tot het astronomische bedrag van US$ 610.000 (€ 572.000,-), met US$ 60.000 (€56.500,-) als jaartaks voor het laatste jaar. Deze bedragen zijn van een dergelijke hoogte dat je serieus moet afvragen of je dit terugverdient.

Aap uit de mouw

De bedragen kunnen niet bedoeld zijn om de lopende kosten van de SAPI te dekken. Ook zal, door de verwachte geringe interesse in patenten, dit voor Venezuela geen interessante bron van inkomsten zijn.

Nee, het is duidelijk welk signaal de overheid wil afgeven. Met dergelijke bedragen wordt het octrooisysteem zo onaantrekkelijk gemaakt, dat het de facto ophoudt te functioneren.

Copycats

Door het octrooisysteem te ondermijnen houdt Venezuela de mogelijkheid open voor lokale bedrijven om uitvindingen van anderen over te nemen zonder risico van inbreuk. Het lijkt er dus op dat de Venezolaanse overheid inderdaad geopolitiek bedrijft met Intellectueel Eigendom…

Onderwerpen: OCTROOI, PATENT, INTELLECTUEEL EIGENDOM, COPYCATS