Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Hof doet 5 mei uitspraak over unitair octrooi

Hof_doet_5_mei_uitspraak_over_unitair_octrooi.jpg

16 april 2015: Op dinsdag 5 mei wordt duidelijk of het unitair octrooi binnen afzienbare tijd kan worden ingevoerd. Die dag spreekt het Hof van Justitie van de Europese Unie zich uit over het bezwaar van Spanje tegen invoering van dit nieuwe octrooi.

De internationale politiek en het bedrijfsleven kijken reikhalzend uit naar de uitspraak. Als het Hof het bezwaar van Spanje honoreert, kan invoering van het unitair octrooi vele jaren vertraging oplopen of zelfs helemaal worden afgeblazen. Spanje tekende onder andere bezwaar aan, omdat Spaans niet behoort tot de drie officiële talen van het octrooisysteem (Engels, Frans, Duits) en omdat Spanje vreest voor nadelige gevolgen voor Spaanse bedrijven.

Verwachting

De algemene verwachting is dat het Hof het bezwaar van Spanje niet zal honoreren en dat het nieuwe unitaire systeem ingevoerd kan worden. Eind vorig jaar gaf advocaat-generaal Yves Bot al aan dat in zijn ogen het Spaanse bezwaar moet worden afgewezen. Het Hof neemt in circa tachtig procent van de gevallen de zienswijze van de advocaat-generaal over.

Laatste serieuze horde

Walter Hart, auteur van een White Paper over het unitair octrooi en Nederlands en Europees octrooigemachtigde van EP&C, is niet gerust op een goede afloop. “De uitspraak is waarschijnlijk de laatste serieuze horde in een uitermate lastig dossier. Het enthousiasme in Europa over het unitair octrooi is groot. Het wordt een grote stap vooruit. Toch houd ik er rekening mee dat het Hof het bezwaar van Spanje zal honoreren en het nieuwe systeem af zal wijzen. De invoering van het nieuwe systeem brengt namelijk met zich mee dat de macht van het Hof van Justitie wordt ingeperkt en dat het UPC, een nieuw gerechtshof, in grote mate onafhankelijk kan opereren. Het Hof van Justitie moet nu accorderen dat zijn eigen macht wordt ingeperkt. In onze White Paper hierover vergelijk ik de situatie met vragen aan de kalkoen of we met kerst kalkoen zullen eten”, aldus Hart.

Spannend

Als het Hof het bezwaar van Spanje honoreert, ontstaat volgens hem een zeer onzekere situatie. “Invoering zal dan minimaal drie tot vijf jaar vertraging oplopen. Het blijft spannend. Enerzijds lijkt dit de enige haalbare oplossing en anderzijds zitten er vanwege de complexiteit en politieke keuzes juridisch wel zwakke plekken in de verordeningen die ten grondslag liggen aan het unitair octrooi”, zegt Hart.

Nieuw elan

Echter, als het Hof het bezwaar van Spanje afwijst, zal er volgens Hart een golf van enthousiasme gaan door alles en iedereen die zich in Europa bezighoudt met octrooien. “De werkzaamheden die nog verricht moeten worden, zoals de ratificaties en de benoemingen van de rechters, zullen met nieuw elan en verhoogde snelheid voortgezet worden, in de wetenschap dat het er nu echt van zal komen.”

Gemakkelijker en goedkoper

Europa werkt al decennialang aan de realisatie van het unitair octrooi, dat uitvindingen gemakkelijker en goedkoper in één keer moet beschermen in bijna heel Europa. De Europese Unie besloot in 2012 definitief tot invoering. Eind juni stelde het EPO de jaartaksen definitief vast.

Unitair octrooi en UPC

Op zoek naar meer informatie over het unitair octrooi en het UPC?

Onderwerpen: Unitair octrooi, OCTROOI, INNOVATIE