Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Dossier unitair octrooi en UPC

Laatste update: 07-01-2021

Dossier_unitair_octrooi_en_UPC.jpgIn dit dossier over het unitair octrooi zetten we alle ontwikkelingen over het nieuw in te voeren octrooi en de Unitary Patent Court voor u op een rij. Een tijdslijn die terug gaat tot 2011 en vooruit kijkt naar het moment van invoering. 

Heeft u vragen over het unitair octrooi? Ga dan naar onze kennispagina over Unitair Octrooi. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.

Direct naar:

Overzicht geratificeerde landen

De volgende landen hebben het unitair octrooi reeds geratificeerd:

 1. Oostenrijk
 2. Frankrijk
 3. Zweden
 4. België
 5. Denemarken
 6. Malta
 7. Luxemburg
 8. Portugal
 9. Finland
 10. Bulgarije
 11. Nederland
 12. Italië
 13. Estland
 14. Litouwen
 15. Letland
 16. Verenigd Koninkrijk (ingetrokken i.v.m. Brexit)

Ontwikkelingen unitair octrooi en UPC

2021

Verwacht in 2021
In verband met de Brexit wordt er een alternatieve locatie gekozen voor de Londense zetel van het UPC. Milaan behoort tot de mogelijkheden.

07-01-2021
Na de goedkeuring door de Duitse Senaat op 18 december 2020 zijn er toch weer bezwaren ingediend bij het Bundesverfassungsgericht. Lees verder >>

2020

18-12-2020
Op 18 december 2020 heeft de Duitse Senaat unaniem het nieuwe systeem voor het unitair octrooi en het Unified Patent Court (UPC) goedgekeurd. Voor ratificatie door Duitsland is nu alleen nog een handtekening van de Duitse president nodig. Lees verder >>

26-11-2020
Na de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht (BVG) van 20 maart 2020 heeft de Duitse Bundestag opnieuw gestemd over de ratificatie-wet voor de ratificatie van het UPC-verdrag. De wet is met de vereiste 2/3 meerderheid aangenomen. Alhoewel er in Duitsland nogmaals gestemd moet worden, is het wel een stapje richting ratificatie in Duitsland. Lees verder >>

20-07-2020
Als direct gevolg van de Brexit, trekt de Britse regering haar deelname aan het UPC officieel in. Een verwachtte stap, maar welke gevolgen heeft het voor het vervolg van het project. Het is wachten op officiële reacties van het EPO en de deelnemende staten.

20-03-2020
Het Bundesverfassungsgericht (BVG), het Duitse grondwettelijke hof, verklaart het UPC en het unitair octrooi nietig omdat de Bundestag niet met het vereiste quorum van 2/3 van het aantal zetels in de Bundestag voor heeft gestemd. Lees verder >>

28-02-2020
De Britse regering heeft aangekondigd dat Groot-Brittannië niet mee zal doen met het UPC. Hierdoor lijkt een verdere vertraging van de invoering onvermijdelijk. 

10-01-2020
Nu definitief duidelijk is hoe het Verenigd Koninkrijk zich de komende jaren verhoudt tot de EU, hebben de directeur van het European Patent Office en het Prepatory Committee for the Unified Patent Court (UPC) de wens uitgesproken om vaart te maken met de invoering van het unitair octrooi. Wat hen betreft wordt het unitair octrooi eind 2020 ingevoerd. Lees verder >> 

2018

26-04-2018
Een verrassend ontwikkeling: het Verenigd Koninkrijk ratificeert, ondanks een naderende Brexit, het verdrag. Daarmee is alleen Duitsland nog nodig om het verdrag van kracht te laten gaan. Daar wordt nog gewacht op een uitspraak van het Bundesverfassungsgericht.

11-01-2018
Ook het parlement in Letland laat weten achter het verdrag te staan en graag vanaf de aanvang van het unitair octrooi en UPC deel te nemen.

2017

24-08-2017
Snel na Estland is het Litouwen dat het unitiar octrooi en UPC ratificeert. Daarmee komt de teller op 14 landen te staan.

01-08-2017
Als dertiende land ratificeert Estland het verdrag. 

27-06-2017
Het unitair octrooi en UPC lopen wederom vertraging op. In het Verenigd Koninkrijk gooit de Brexit roet in het eten. In Duitsland moet eerst het Bundesverfassungsgericht (de Duitse Hoge Raad) een uitspraak doen of het verdrag in strijd is met de Duitse grondwet. 
Lees verder >>

10-02-2017
Italië dat eerst niet voornemens was om deel te nemen aan het unitair octrooi en UPC heeft als twaalfde land het verdrag geratificeerd.

16-01-2017:
De Prepatory Committee for the Unified Patent Court (UPC), het comité dat zich bezighoudt met de voorbereidende werkzaamheden, heeft een nieuwe planning afgegeven voor de start van het unitair octrooi en het UPC. Zij gaan voor een start in december 2017. Lees verder >>

2016

28-11-2016:
Met betrekking tot het unitair octrooi en het Unified Patent Court (UPC) doet zich een verrassende nieuwe ontwikkeling voor. De regering van Groot-Brittannië heeft ondanks de uitkomst van het Brexit-referendum besloten om het UPC-verdrag zonder verdere vertraging te ratificeren. Lees verder >>

14-9-2016:
Nederland ratificeert het unitair octrooi. Maar dit zorgt er niet voor dat de er een einde komt aan de grote onzekerheid omtrent het unitair octrooi dat ontstaan is door de Brexit. Het verdrag lijkt voorlopig in de ijskast geplaatst.

24-6-2016:
De uitkomst van het Brexit referendum is een forse streep door de rekening. Wat de gevolgen voor het unitair octrooi en het UPC zijn moet nog blijken, maar goed zal het niet zijn. Lees verder >>

16-6-2016:
En weer is het unitair octrooi een stapje dichterbij. De Tweede Kamer stemt in met het UPC Agreement. Op korte termijn wordt het voorstel ook in de Eerste Kamer besproken.

14-4-2016:
De in het unitair octrooi gespecialiseerd octrooigemachtigde Walter Hart beantwoordt alvast de drie meest gestelde vragen over dit nieuwe octrooi. Lees verder >>

03-6-2016:
Ook Bulgarije keurt het verdrag officieel goed. Het is het tiende land dat besluit te ratificeren.

19-1-2016:
Finland is het negende land dat het verdrag ratificeert. Naast Duitsland en Groot-Brittanië zijn er nu nog 2 landen nodig.

18-1-2016:
Met een verwachte aanlooptijd van minder dan een jaar is het zaak voor ondernemers om zich voor te bereiden op het unitair octrooi. EP&C brengt daartoe een nieuwe update van de White Paper Unitair octrooi en UPC uit. Lees verder >>

2015

17-11-2015:
De 26 deelnemende landen hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van de inkomsten uit het unitair octrooi. Hiermee is weer een belangrijke horde genomen op weg naar invoering.

19-10-2015:
De 18de draft rules of procedure voor het UPC zijn aangenomen. Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de griffierechten zullen deze regels de definitieve rules of procedure vormen bij opening van de UPC rechtbank.

1-10-2015:
Een protocol voor de inwerkingtreding van de UPC overeenkomst is ondertekend. Hierin wordt een aantal praktische zaken geregeld voor de inwerkingtreding, zoals de werving van rechters. Daarnaast wordt een zogenaamde ‘sunrise period’ gecreëerd. Deze is belangrijk omdat er dan geruime tijd voor de inwerkingtreding een opt-out geregistreerd kan worden.

Het preparatory committee heeft aangekondigd dat het nieuwe systeem hoogstwaarschijnlijk begin 2017 in werking treedt.

28-8-2015:
Portugal is het achtste land dat het unitair octrooi ratificeert

16-7-2015:
De Nederlandse ministerraad besluit tot oprichting van een eigen divisie van de unitaire octrooirechtbank. Daarnaast gaat zij akkoord met de invoering van wijzigingen in de Rijksoctrooiwet ten behoeve van het unitair octrooi.

10-7-2015:
Italië maakt bekend dat ze zich alsnog wil aansluiten bij unitair octrooi. Het besluit van Italië wordt positief ontvangen in de octrooiwereld. Lees verder >>

26-6-2015:
Het Europees Octrooibureau (EPO) heeft de jaartaksen voor het unitair octrooi definitief vastgesteld. Uit de hoogte van de bedragen blijkt dat dit nieuwe octrooi financieel een interessante optie voor veel Nederlandse bedrijven kan zijn. Lees verder >>

22-5-2015:
Luxemburg ratificeert het unitair octrooi en is het zevende land dat dit doet.

5-5-2015:
Met het verwerpen van de bezwaren van EU-lidstaat Spanje neemt het Hof van Justitie van de Europese Unie de laatste hobbel weg voor invoering van het unitair octrooi. Lees verder >>

16-4-2015:
EP&C blikt vooruit op de uitspraak over het bezwaar van Spanje van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat op 5 mei plaats vindt. Lees verder >>

10-3-2015:
Het in te voeren unitair octrooi lijkt kostentechnisch een interessante optie voor veel Nederlandse bedrijven. Dit blijkt uit de uitgelekte voorstellen voor de jaartaksen voor dit nieuwe octrooi. Lees verder >>

2014

9-12-2014:
Malta ratificeert onverwacht als zesde land het unitair octrooi.

18-11-2014:
De invoering van het unitair octrooi lijkt weer een stap dichterbij. Dit nu het bezwaar van Spanje tegen dit nieuwe octrooi volgens advocaat-generaal Yves Bot moet worden afgewezen. Lees verder >>

20-6-2014:
Als vijfde land ratificeert Denemarken het unitair octrooi.

6-6-2014:
Eén dag later is België het vierde land dat het unitair octrooi ratificeert.

5-6-2014:
Het derde land dat het unitair octrooi ratificeert is Zweden.

14-3-2014:
Frankrijk ratificeert als tweede het unitair octrooi.

2013 en eerder

6-8-2013:
Als eerste ratificeert Oostenrijk het unitair octrooi

16-4-2013:
Hof van Justitie van de Europese Unie wijst het bezwaar van Italië en Spanje af.

1-1-2013:
Advocaat-generaal Yves Bot adviseert het Hof van Justitie van de Europese Unie om het bezwaar van Italië en Spanje af te wijzen.

28-6-2012:
Europese Raad besluit dat het UPC zich zal vestigen in Parijs met nevenvestigingen in München en Londen.

30-5-2011:
Italië en Spanje tekenen voor de eerste keer bezwaar aan tegen het unitair octrooi, met voornaamste reden het gebruik van Frans, Engels en Duits als officiële talen.

10-3-2011:
25 Europese lidstaten, zonder Italië en Spanje, besluiten tot oprichting van een unitair octrooi.

Onderwerpen: Unitair octrooi, Dossier