Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Ontwikke­lingen in het unitair octrooi en Unified Patent Court | EP&C

Ontwikkelingen in het unitair octrooi en het Unified Patent Court (UPC)Afgelopen donderdag, 26 november 2020, heeft de Duitse Bundestag met het vereiste quorum positief gestemd over de ratificatie-wet voor de ratificatie van het UPC-verdrag. Dit was noodzakelijk na de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht op vrijdag 20 maart 2020. Een tweede stemming is nog nodig en zal naar verwachting op 18 december 2020 plaatsvinden. Indien de tweede stemming ook positief verloopt, is de weg vrij voor ratificatie van het nieuwe systeem door Duitsland. Daarmee is dan opnieuw een horde genomen voor de inwerkingtreding van het unitair octrooi en het UPC, de nieuwe pan-Europese octrooi-rechtbank.

Zowel het Europees Octrooi Bureau (EOB) als het ’preparatory’ comité, dat het nieuwe systeem voorbereidt, hebben in reactie daarop positieve persverklaringen uitgebracht. Het EOB verwacht dat het nieuwe systeem in 2022 in werking kan treden. Het ’preparatory’ comité is ook verwachtingsvol.

Kunnen we er nu dan eindelijk vanuit gaan dat het nieuwe systeem binnenkort in werking zal treden? Nee, helaas niet. Er zijn nog ten minste twee mogelijke beren op de weg. In de eerste plaats wordt in Duitsland een nieuwe bezwaarprocedure verwacht bij het Bundesverfassungsgericht, de rechtbank die nieuwe wetgeving toetst aan de Duitse grondwet. Wellicht dat het Bundesverfassungsgericht het nieuwe systeem alsnog afkeurt. Dat zou meerdere jaren vertraging betekenen. In de tweede plaats kan de Brexit mogelijk nog juridische consequenties hebben voor het nieuwe systeem.

In het UPC verdrag is opgenomen dat Londen een van de zetels zal zijn voor de zogeheten ‘central division’, de centrale divisie van de nieuw rechtbank. Het is op dit moment nog onzeker of en hoe het UPC verdrag op dit punt moet worden aangepast. Een aanpassing zou waarschijnlijk ook vertraging met zich meebrengen.

Het lijkt op dit moment daarom te vroeg om er vanuit te gaan dat het nieuwe systeem in 2022 inderdaad in werking zal treden. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en u vindt in ons dossier Unitair Octrooi en UPC altijd de laatste stand van zaken.

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM, WET- EN REGELGEVING