Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Baan­brekers en Dooront­wikkelaars | Octrooibureau EP&C

 

Deel 1 van 3

Eerbetoon aan uitvinder: Baanbrekers en doorontwikkelaarsAls octrooi- en modelgemachtigde heb ik het voorrecht om veel bijzondere mensen te mogen ontmoeten. Innovatieve en creatieve denkers die de wereld helpen verbeteren en economische voorspoed voor hun omgeving realiseren. In een drietal blogs breek ik graag een lans voor “De Uitvinder”, zodat we hen nog beter begrijpen en waarderen.

De denker

Er zijn verschillende soorten uitvinders. Deze hebben met elkaar gemeen dat ze oplossingen kunnen bedenken die nog nooit eerder zijn bedacht (nieuw) en die niet voor de hand liggen (inventief). Een vaardigheid die zeker niet voor iedereen is weggelegd, terwijl die voor uitvinders vaak bijna een tweede natuur is. Veel uitvindingen betreffen vernuftige doorontwikkelingen aan bestaande producten. Soms meldt zich zelfs iemand die een baanbrekend idee heeft gehad. Onlangs las ik een artikel over een innovatie in de Tuinbouwsector die mooi laat zien dat zowel baanbrekende uitvindingen alsook doorontwikkelingen daarvan van essentieel belang zijn.

Harmonica gaasschermen

In de tuinbouw wordt veelvuldig gebruik gemaakt van insectengaas om ventilatieopeningen af te dekken. In het verleden vooral om een naar binnen vliegen van ziekmakende insecten te voorkomen, tegenwoordig ook steeds meer om een naar buiten vliegen van kostbare natuurlijke bestrijders tegen te gaan. Ook vandaag de dag zijn er bedrijven als Huisman Scherming met veel succes bezig om insectengaassystemen zodanig door te ontwikkelen dat ze ook voor allerlei groenten en planten, waar ze nu nog niet gebruikt worden, economisch verantwoord inzetbaar worden. Zo zijn er bijvoorbeeld, speciaal voor luchtramen in Venlo-kassen, gaassystemen ontwikkeld die als harmonica’s open- en dichtvouwen wanneer de ramen bediend worden, waarbij met voordeel een verbeterde klimaatbeheersing en minder schaduwwerking gerealiseerd kan worden.

Spanningsveld

Nu is er echter vanuit een geheel andere invalshoek door Kakutani e.a. een alternatief bedacht, waarbij een onzichtbaar elektrisch veld wordt aangelegd ter plaatse van een ventilatieopening. Een juist aangelegd voltage blijkt verlammend te kunnen werken op spieren van insecten zonder ze te doden. Hiermee kunnen dus ongewenste insecten buiten en gewenste insecten binnen een kas gehouden worden, zonder dat er als negatief bijeffect extra luchtweerstand of schaduwwerking op zal treden. Een echte “out of the box”-uitvinding wat mij betreft.

Beeld Applied BiologistBron: Uit: Ann Appl Biol 160 (2012) 250–259 © 2012 The Authors Annals of Applied Biology © 2012 Association of Applied Biologists

In de praktijk zien we dergelijke spanningsbarrières echter nog niet verschijnen in de Tuinbouw. Dit komt waarschijnlijk omdat er nog een aantal belangrijke nadelen aan kleeft. Uit tests blijkt bijvoorbeeld dat de vinding (nog) niet voor alle gewassen even goed is. Bijvoorbeeld tomaten blijken minder goed te groeien in de buurt van dergelijke spanningsvelden. Tijd dus voor doorontwikkelaars om deze techniek onder de loep te nemen en naar een volgend niveau te brengen. Met hun kritische blik breekt er dan wellicht binnenkort een nieuwe tijd aan voor deze uitvinding.

Onderbelicht

Zo ziet u, innovatie bouwt voort. Soms worden verbeteringen van eenzelfde techniek veelvuldig op elkaar gestapeld, totdat iemand besluit om een nieuwe toren te gaan bouwen met een heel ander type “innovatie”-steen. Het is dankzij de creativiteit en het doorzettingsvermogen van al deze verschillende typen uitvinders dat ons land zo innovatief is. Ere wie ere toekomt. In de volgende blog: “Eerbetoon aan uitvinders dl. 2: Het wettelijk recht om als uitvinder op een octrooi vermeld te worden.”, zullen we hier verder bij stil staan.

 

Lees deel 2 Eerbetoon aan uitvinders: Je naam voor altijd verbonden met je uitvinding
Lees deel 3 Eer­betoon aan uitvinders: wie innoveert, wordt geëerd

 

Onderwerpen: OCTROOI, TUINBOUW, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM