Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Prioriteits­recht geeft je de tijd

Prioriteitsrecht_geeft_je_de_tijd.png

Na jaren van ontwikkelen heb je eindelijk het product dat je voor ogen had. En je weet het zeker: jouw techniek verandert de wereld. Het wordt een succes. Die vinding geef je niet zomaar weg, maar bescherm je met een octrooi. Dat moet per land gebeuren. Dat kost tijd en energie. Gelukkig kun je de octrooiaanvragen in het buitenland enige tijd uitstellen.

Meer tijd dankzij prioriteitsrecht

Aan het eind van de negentiende eeuw spraken landen spelregels af over de bescherming van industrieel eigendom. Dit Verdrag van Parijs geldt nu in vrijwel alle landen. Een van de belangrijkste bepalingen is het zogenaamde prioriteitsrecht. Dankzij dit recht heb je als octrooiaanvrager automatisch twaalf maanden uitstel om in de andere verdragslanden octrooi aan te vragen. Als je dat doet, dan wordt je aanvraag beoordeeld alsof die op de oorspronkelijke aanvraagdatum is ingediend.

Selectie van doelmarkten

Als je dus een octrooi aanvraagt, heb je de tijd om je doelmarkten goed te verkennen. Zijn die eenmaal in kaart gebracht, dan kun je op basis van je prioriteitsrecht een vervolgaanvraag indienen in die landen waar octrooibescherming gewenst is. Doordat de beoordelingsdatum voor het octrooi teruggaat naar de oorspronkelijke aanvraagdatum, vallen alle publicaties na je eerste aanvraag buiten de beoordeling van de octrooieerbaarheid van je uitvinding.

Extra 18 maanden

Via een zogenaamde PCT-aanvraag kun je nog eens anderhalf jaar extra tijd winnen voor de definitieve keuze van je doelmarkten.

Eerste aanvraag is en blijft bepalend

Hoewel het prioriteitsrecht en de PCT-procedure je extra tijd en ruimte bieden, dient je eerste aanvraag wel goed te zijn. Want het prioriteitsrecht geldt uitsluitend voor wat er in je eerste aanvraag is beschreven en dat kun je nooit meer veranderen. Een tweede kans is er dus niet. De kwaliteit van je eerste aanvraag is doorslaggevend voor je internationale succes.

Gratis White Paper Prioriteitsrecht

Het prioriteitsrecht biedt je belangrijke voordelen als je alles volgens de regels en binnen de termijnen doet. Maar er zijn voldoende do’s en don'ts. In de gratis EP&C White Paper ‘De wereld binnen handbereik met prioriteitsrecht vind je alle aspecten van octrooiaanvragen en het prioriteitsrecht.

 

Onderwerpen: OCTROOI, WET- EN REGELGEVING