Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Studenten ontwikkelen brandblusser met geluid | EP&C

Studenten_ontwikkelen_brandblusser_met_geluid.jpg

Twee studenten van de George Mason University in de Amerikaanse staat Virginia hebben een brandblusser ontworpen die vlammen dooft met behulp van geluid. Lage bastonen blijken zuurstof in een brandhaard te verdrijven, waardoor het vuur dooft.

Het blusapparaat bestaat uit een batterij en een luidspreker die bastonen met een frequentie tussen de 30 en 60 Hz produceert. Een collimeter zorgt voor bundeling van de geluidsgolven, zodat die op de vlammen kunnen worden gericht. De pulserende luchtverplaatsing verdrijft vervolgens de zuurstof, zodat de vlammen doven. Aanvankelijk probeerden de studenten brand te blussen met hoge tonen, maar dat bleek niet te werken.

Traditie

De mentor van de twee studenten heeft octrooi aangevraagd voor de uitvinding. De slogan van de George Mason University is ‘Waar innovatie traditie is’.

Vliegende subwoofer 

Blussen met geluid in plaats van met water, schuim of chemicaliën biedt tal van voordelen. Het voorkomt verontreiniging van de brandlocatie met vervuild bluswater. De studenten zien ook toepassing van hun vinding voor zich in drones. Een vliegende subwoofer zou vrij eenvoudig bosbranden of brandende gebouwen kunnen blussen. Het Amerikaanse Ministerie van Defensie onderzoekt of de geluidsbrandblusser in vliegtuigen en ruimtevaartuigen kan worden ingezet.

 

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, INNOVATIE