Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Als ik de Octrooiwet mag wijzigen dan… | Octrooibureau EP&C

Als_ik_de_Octrooiwet_mag_wijzigen_dan.jpg

Voer ik een grace period in

Veel landen kennen een grace period. Dat is een termijn van een jaar of een half jaar, voorafgaand aan de indiening van je octrooiaanvraag. Binnen deze grace period mag je je uitvinding in het openbaar laten zien, zonder dat dit gevolgen heeft voor de aanvraag.

In vrijwel de meeste landen in Europa kennen we geen grace period. Als je uitvinding in de openbaarheid is geweest voordat je de octrooiaanvraag indient, voldoet je vinding niet aan de nieuwheidseis. Daarmee is het in de regel onmogelijk nog een octrooi te verkrijgen op die vinding, want de nieuwheidseis is keihard.

Onbedoeld

Die eis heeft iets onrechtvaardigs. Want het kan natuurlijk gebeuren dat de uitvinder, in zijn enthousiasme over de nieuwe vinding, onbedoeld informatie erover deelt. Dat kan op internet of tijdens een presentatie op een congres of voor potentiële investeerders. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een uitvinding op een soms vrij knullige, onbedoelde manier in de openbaarheid komt. En dat de sporen niet meer uit te wissen zijn.

YouTube

Het zijn niet alleen startups of kleine bedrijven die door onwetendheid of in hun enthousiasme met dit aspect van de Octrooiwet in Nederland of Europa de fout ingaan. Onlangs maakte ik mee dat een belangrijke uitvinding van een grote internationale onderneming door de afdeling marketing op YouTube was gezet voordat de octrooiaanvraag was ingediend. Dat zijn hele dure fouten.

Niet in verhouding

De gevolgen van onbedoelde overtreding van de nieuwheidseis staan niet in verhouding tot het ‘vergrijp’. Die gevolgen kunnen ronduit verschrikkelijk zijn. Grote investeringen kunnen waardeloos worden doordat een octrooi wordt geweigerd. Veel landen zien dergelijke foutjes daarom gedurende een half jaar of een jaar voor de octrooiaanvraag door de vingers. Deze grace period is van toepassing in onder andere de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, China, Zuid-Korea, Israël, Nieuw-Zeeland en Rusland.

Verwarring in de markt

Natuurlijk is die nieuwheidseis er niet voor niets. Het is duidelijk dat een grace period voor verwarring in de markt kan zorgen, door deze periode te misbruiken. Je publiceert je vinding al en je bekijkt vervolgens op je gemak hoe de markt erop reageert. Is er onverhoopt niet veel interesse voor je innovatie, dan kun je je de moeite van een octrooiaanvraag besparen. Voor de concurrent blijft het gedurende de grace period onduidelijk wat je gaat doen, juist ook als de innovatie veel belangstelling trekt. Echter, je wordt alleen beschermd tegen je eigen publicaties. Als een andere partij erop voortborduurt en in de grace period een betere variant publiceert, is die betere variant wel degelijk schadelijk. Vanwege dit risico wordt de grace period in de praktijk weinig misbruikt.

Wetenschappers

Europees onderzoek leert dat de helft van de bedrijven aangeeft dat ze wel eens een octrooi hebben verloren door onbedoelde vroegtijdige openbaarmaking van een vinding. Nog eens 35% geeft aan dat dit vrij regelmatig gebeurt. Van die onderzochte Europese bedrijven geeft 67% aan dat Europa ook een grace period in zou moeten voeren, 24% vindt van niet.

Van de voorstanders heeft de helft die mening omdat daarmee economisch verlies kan worden voorkomen. De andere helft ziet als voordeel dat met een grace period wetenschappers al in een vroeg stadium de gelegenheid hebben om over ontdekkingen te spreken en publiceren.

Al met al vind ik het belangrijk dat wij ook in Europa innovaties beter beschermen met zo’n respijtperiode. Laten we die meteen afstemmen met de VS en kiezen voor een heel jaar.

Verder doorpraten over octrooien en rechtvaardigheid? Neem gerust contact op met Walter via e-mail.

Onderwerpen: OCTROOI, COLUMN