Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Briljante Bescher­mingsstrate­­gie | Octrooibureau EP&C

Briljante beschermingsstrategieOnlangs greep een artikel in de nieuwsbrief van GoedemorgenGroente mijn aandacht: ‘Robotisering paprika-oogst grote uitdaging’. Wageningen University & Research, Proefstation voor de Groenteteelt, Umea University Zweden, Ben-Gurion University of the Negev Israel, Bogaerts Greenhouse Logistics, Irmato en De Tuindershoek werken gezamenlijk aan dit veelbelovende project. De robotisering van de paprika-oogst is ronduit complex te noemen, en vereist een traject van vele jaren. Hierbij worden veel cruciale innovaties gedaan.

65% geoogst

Het lukt oogstrobot Sweeper momenteel om in een enkelrij praktijksituatie tot 65% van de paprika’s te oogsten. Een mooi resultaat. En er wordt hard gewerkt om dit percentage verder op te schroeven. 

Technological Innovation Gap

Het laat echter ook zien dat de overgang van de ‘tekentafel’ naar de praktijk, de zogenaamde Technological Innovation Gap, vaak alleen maar overbrugd kan worden door toevoeging van een aantal cruciale innovaties aan de oorspronkelijke hoofduitvindingsgedachte(n).

Wat is een goede beschermingsstrategie? 

Met name omdat het besef aanwezig mag zijn dat robotisering in de Tuinbouw momenteel trending te noemen is, verdient de bescherming van het Intellectuele Eigendom aandacht. Zichtbaar maar soms ook onzichtbaar voor de buitenwereld wordt er op meerdere plekken op deze planeet gewerkt aan het geautomatiseerd oogsten van gewassen.

Wees de eerste

Dit kan al snel leiden tot een situatie waarin je een concurrent net te snel af kunt zijn met het vestigen van een octrooipositie. Maar natuurlijk ook tot een situatie waarin je zelf geconfronteerd kunt worden met een net iets eerder gevestigde octrooipositie van een ander. Wie daarbij als eerste de uitvinding gedaan heeft doet niet ter zake. Het draait allemaal om wie de eerste indieningsdatum heeft voor zijn octrooi!

Beschermen en Bewaken (B&B)

Om voorsprong te behouden en risico’s op octrooi-inbreuk bij trending topics zoveel mogelijk te minimaliseren komt het allemaal aan op beschermen en bewaken:

1. Beschermen
De uitdaging zit ‘m er daarbij in om de hoofduitvindingsgedachte(n) op een zo abstract mogelijk niveau te claimen in een octrooi of patent. Vervolgontwikkelingen kunnen dan namelijk ook onder de bescherming blijven vallen.

Echter: “The devil is in the detail”. Juist bij een overgang van de ‘tekentafel’ naar (in dit geval) de kas zullen belangrijke details zichtbaar worden en moeten er nog een aantal baanbrekende innovaties plaatsvinden. Ook deze innovaties dienen goed en snel beschermd te worden.

2. Bewaken
Omdat er op meerdere plaatsen op de wereld wordt gewerkt aan het oplossen van hetzelfde probleem, is het zaak om de concurrentie nauwlettend in de gaten te houden. Maken ze inbreuk op uw octrooirechten?

Stop hen waar nodig, zodat u uw voorsprong behoudt. De andere partij kan natuurlijk ook eigen innovaties proberen te beschermen. Door dit continu te monitoren via een ‘Octrooibewaking’, kan vroegtijdig actie worden ondernomen. Zo voorkomt u dat u zelf inbreuk maakt.

Naar 100%

Tot slot nog even terugkomend op de uitspraak: “The devil is in the detail”. Waar een oogstrobot al goed begint te presteren bij opbrengsten van 65%, kan een beschermingsstrategie die niet tot 100% is ingeregeld volledig waardeloos zijn

Duidelijke taakverdeling

Maak daarom duidelijke afspraken wie in een projectgroep verantwoordelijk is voor de Intellectuele Eigendomsrechten. Want de bescherming ervan moet minstens net zo briljant zijn als de innovaties zelf.

Rudi Riemens schrijft maandelijks een BL&G voor Goedemorgen Groente. Dit is zijn bijdrage van november 2018.

Onderwerpen: OCTROOI, TUINBOUW, INNOVATIE