Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Inbreukpleger riskeert persoonlijke aansprakelijkheid | EP&C

Inbreukpleger_riskeert_persoonlijke_aansprakelijkheid.jpg

Producten al dan niet bewust namaken en zo inbreuk plegen op een octrooi of merkrecht mag niet. Wie dat doet kan door de rechter worden teruggefloten. Wie een stap verder gaat en maatschappelijk onzorgvuldig handelt, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de aangerichte schade. Dit blijkt uit twee uitspraken in inbreukzaken.

In het ene geval ging het om het Britse bedrijf Darsail dat schaamteloos een machine kopieerde van het Zwitserse bedrijf Boegli-Gravures om folie voor sigarettenverpakkingen van reliëfs te voorzien die een soort holografisch effect teweeg brengen. De Zwitsers kregen daar lucht van en zetten een pseudokoper in. Op die manier vergaarde Boegli-Gravures overweldigend bewijs dat haar machine één op één was nagemaakt. De directeur van de Britse firma bemoeide zich persoonlijk met de verkooponderhandelingen en leverde ook persoonlijk een sample van de namaakfolie.

Verkooponderhandelingen

De rechtbank oordeelde op basis van de geleverde machine en sample van de folie dat de Britten inbreuk hadden gepleegd. De rechter oordeelde ook dat het octrooi van Boegli-Gravures geldig is. Bovendien werd de directeur van Darsail persoonlijk aansprakelijk gesteld, met name omdat hij zelf de verkooponderhandelingen voor de nagemaakte machine deed.

Speelgoedhamsters

Ook in Nederland deed de rechtbank onlangs zo’n opmerkelijke uitspraak. Het bedrijf Cepia heeft een lijn van speelgoedhamsters en heeft daarop een merkenrecht. Het bedrijf Sigma leverde gekopieerde speelgoedhamsters. De rechtbank Den Haag oordeelde dat er sprake was van inbreuk en beval Sigma een opgave van de leveringen aan Cepia te doen. Vervolgens deed Sigma een onjuiste opgave en ‘vergat’ 9.000 van 25.000 geleverde hamsters. Het Hof was hiervan niet gecharmeerd en overwoog: “Nu hij wist van de merkinbreuk, was hij op grond van de maatschappelijke zorgvuldigheid gehouden om verdere merkinbreuken door zijn afnemers tegen te gaan en ten minste aan Cepia opgave te doen van haar verkoop van namaakhamsters. Gedaagde heeft echter pas na drie maanden informatie verstrekt en Cepia in strijd met de waarheid niet over al haar afnemers ingelicht.”

Het Hof stelde de directeur van Sigma vervolgens persoonlijk medeaansprakelijk. Alhoewel deze laatste zaak om namaakhamsters gaat, geldt dit natuurlijk ook voor de verpakkingsbranche.

Inbreuk maken op een IE-recht is één ding. Wie echter in of rond dat proces de kluit opzettelijk belazert, loopt het risico daar persoonlijk voor op te draaien.

 

Onderwerpen: OCTROOI, COLUMN, INBREUK, Verpakking