Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Innovatie in octrooi­land | Octrooibureau EP&C

2023-04 EP&C Blog Europa - GM groente_2_Kolom_356x301

Eind vorig jaar vertelde ik u over een belangrijke ontwikkeling die aanstaande is in het octrooisysteem: het Unitary Patent (UP) of Europees Gemeenschapsoctrooi. Hiermee kunt u een verleend Europees octrooi in één keer in 17 Europese landen laten registreren. Hier blijft het niet bij. Binnenkort op 1 juni gaat ook een gespecialiseerde Europese Octrooirechtbank, genaamd het Unified Patent Court (UPC), van start. Wat houdt dit in en wat betekent het als u al een verleend Europees octrooi heeft of dit overweegt aan te vragen. Ik leg het u uit.

De huidige situatie: in elk land afzonderlijk procederen

In Europa hebben we al weer bijna 50 jaar de mogelijkheid om een gemeenschappelijk Europees octrooi aan te vragen, deze centraal door gespecialiseerde examiners van het Europees Octrooibureau te laten beoordelen op nieuwheid en inventiviteit, en tot verlening te laten komen. Mocht het daarna onverhoopt tot een rechtszaak moeten komen, bijvoorbeeld om octrooi-inbreuk aan te pakken, dan moet dit nu nog voor elk afzonderlijk Europees land aan een nationale rechter worden voorgelegd.

De nieuwe situatie: een gespecialiseerde Europese octrooirechtbank 

Met de komst van het Unified Patent Court (UPC) gaan we toe naar een situatie waarin dit een stuk efficiënter en eenvoudiger gaat worden. Zij zijn bevoegd om te oordelen over octrooi-inbreuk en geldigheidsdiscussies. Maakt iemand inbreuk op uw Europese octrooi, dan kan worden volstaan met één centrale rechtszaak die dan leidt tot een uitspraak die in alle aangesloten Europese landen geldt. Alle donkerblauw gekleurde Europese landen doen direct al mee. Groot-Brittannië heeft zich na Brexit helaas moeten terugtrekken uit het verdrag. Ook zijn er nog een paar andere Europese Unie landen die ervoor kozen om (nog) niet mee te doen. 

Moet dat?

Moet u per se langs het Unified Patent Court voor een uitspraak over uw Europese octrooi? Nee, dat is de komende 7 jaar nog niet verplicht. U krijgt als (aankomend) octrooihouder een keuze:

  • Opt-in: u doet mee en het UPC doet uitspraak in eventuele processen die er zijn rondom uw Europese octrooi; of
  • Opt-out: u doet (nog) niet mee en eventuele processen die er zijn rondom uw Europese octrooi blijven vooralsnog lopen via nationale rechtbanken.
    Er is namelijk een overgangsperiode afgesproken van 7 jaar. Als u kiest voor opt-out, kunt u in deze periode nog van mening veranderen en later alsnog voor opt-in gaan. 

Maak een keuze die bij uw Europese octrooi past

De keuze voor opt-in of opt-out verschilt per situatie. De veilige route is om eerst af te wachten hoe het Unified Patent Court zich gaat ontwikkelen en wat de kwaliteit ervan gaat zijn. U kunt dan later altijd nog aansluiten. 

Wat u ook kiest, in de meeste gevallen komt het gelukkig helemaal nooit tot een rechtszaak. Er is gelukkig nog altijd veel onderling respect tussen innovatieve bedrijven voor elkaars Intellectuele Eigendomsrechten, en terecht natuurlijk! 

Ik kijk zelf vol verwachting uit naar de komst van het Unified Patent Court. Er wordt hard aan gewerkt en ik heb al namen voorbij horen komen van zeer ervaren rechters. Daarnaast heeft mijn collega Marcel Kortekaas vorige week zelfs al een proefzitting gedaan voor de lokale afdeling van het UPC te Den Haag. Mooie ontwikkelingen wat mij betreft. En wie weet maak ik het zelfs nog ooit nog eens mee dat er een wereldrechtbank komt voor octrooigeschillen.  

New call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, START-UP, PATENT, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM, STRATEGIE