Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Investeringen in innovatie leveren 2,3 keer zoveel op | EP&C

Investeringen_in_innovatie_leveren_23_keer_zoveel_op.jpg

Private investeringen in R&D hebben in de afgelopen twintig jaar minstens een factor 2,3 bijgedragen aan de Nederlandse economie. Dat zegt het in juni 2014 verschenen rapport De Staat van Nederland Innovatieland, dat is opgesteld door TNO en The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS).

Het rapport toont aan dat de effecten van investeren in R&D meetbaar en significant zijn. Om die reden moeten bedrijven en overheden hun investeringen in innovatie niet louter als kostenpost opnemen. Het rendement erop ontstaat doorgaans pas na een of twee jaar. De R&D-groei heeft de afgelopen jaren vooral plaatsgevonden bij kleine bedrijven en in de kennisintensieve dienstverlening zoals IT, research en groothandel. In de R&D-intensieve industriesectoren zoals elektrotechniek, chemie en farma, neemt de R&D-intensiteit juist af. Positieve uitzondering is de machine-industrie (ASML).

Extra investeringen in R&D en kennis

Hoogste tijd om een nieuw groeimodel voor de Nederlandse economie te formuleren, aldus het rapport. Dat model moet zich baseren op extra investeringen in R&D en kennis. Maar ook is er veel te winnen door internationaal voorop te gaan lopen in het bieden van nieuwe internetdiensten, of op het gebied van decentrale energieopwekking. Innovatie moet worden omgezet in internationaal onderscheidende posities. “Gerichte publiek-private R&D is essentieel om krachtig door deze transitie te komen”, aldus het rapport.

Investeringen_in_innovatie_leveren_23_keer_zoveel_op2.jpgRobuuste toekomstvisie

TNO en HCSS bepleiten dat de regering niet minder dan een robuuste toekomstvisie op onze economie en innovatieambities formuleert. “De onderzoeksresultaten bevestigen het beeld dat innovatie een kwestie is van lange adem, consistentie en vasthoudendheid. Een positieve, toekomstgerichte aanpak kan dit proces versterken en krachten bundelen”, aldus de onderzoekers, die verder naar Frankrijk wijzen als lichtend voorbeeld met La Commission Innovation.

Bekijk het onderzoek

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN