Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Nieuwe technologieën roepen nieuwe uitdagingen op | EP&C

Nieuwe_technologien_roepen_nieuwe_uitdagingen_op.jpgNieuwe revolutionaire technologieën zoals 3D-printers, drones en zelfsturende auto’s vragen om nieuwe regels. Zowel de complexiteit als de toepassingen ervan stellen de samenleving voor nieuwe opdrachten. Dat gaat verder dan het maken van regels voor verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid, standaardisering en bescherming van Intellectueel Eigendom.

Neem de zelfsturende auto. De mogelijkheden alleen al daarvan gaan zover als de menselijke fantasie reikt. Duurzaam en veilig zijn slechts twee voor de hand liggende zegeningen van dit product, dat een historisch ontmoetingspunt van automotive en ICT gaat vormen. Auto’s gaan zelf filevrije routes volgen, vinden die ene vrije parkeerplaats, rijden op de meest economisch voordelige snelheid en maken reistijd productief doordat het tegelijk ook rijdende kantoren zijn. Milieuvriendelijk zonder ongelukken.

Verantwoordelijkheden

Nieuwe_technologien_roepen_nieuwe_uitdagingen_op-3Dprinter.jpgJuristen krabben zich inmiddels achter de oren als het gaat om verantwoordelijkheden als voertuigen geen bestuurder meer hebben nu de technologie achter het stuur zit. Dat geldt ook voor het Intellectueel Eigendom, zeker nu software een geïntegreerd onderdeel van het voertuig uit gaat maken. De auto-industrie realiseert zich dat standaardisatie van groot belang zal zijn voor een succesvolle doorontwikkeling van de zelfsturende auto. Een symposium tijdens de onlangs gehouden autobeurs van Geneve stelde interessante vragen rond dit thema. Wie is de eigenaar van de data die de ingebouwde computer in de auto verzamelt? In hoeverre is de auto-eigenaar verantwoordelijk voor ongelukken als technologie onverhoopt faalt? En in hoeverre moeten automobilisten gekwalificeerd zijn om baas te blijven over de technologie?

Juridische kwesties

Drones en 3D-printers roepen soortgelijke vragen op. Wetenschappers bestempelen het huidige tijdsgewricht als de Tweede Industriële Revolutie. Die omwenteling stelt de samenleving voor de uitdaging om al op voorhand en niet door schade en schande achteraf ethische en juridische kwesties goed te regelen.

Onderwerpen: OCTROOI, WET- EN REGELGEVING