Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Noodwet biedt uitstel betaling instand­houdingstaks NL octrooi | EP&C

Noodwet biedt uitstel voor betaling instandhoudingstaks Nederlands octrooi Elke ondernemer die een octrooi wil behouden, betaalt een jaarlijkse instandhoudingstaks aan de overheid. De afgelopen maanden kregen veel ondernemers financiële tegenslagen te verduren, waardoor het betalen van die taks erg lastig kan zijn. Samen met een aantal collega’s heb ik gezocht naar een manier om deze groep tegemoet te komen. Dankzij onze voorstellen geldt er sinds 21 juli een noodwet die hopelijk veel ondernemers wat extra ademruimte biedt.

Geen toeslag op instandhoudingstaks tijdens noodwet

De instandhoudingstaks moet voor een uiterste betaaldatum worden voldaan. Doet u dit niet, dan krijgt u in Nederland zes maanden de tijd om het octrooi alsnog te verlengen. Daarbij geldt echter een opslag, een boete, van 50% van de instandhoudingstaks. Dit is een zware dobber voor ondernemers die de taks vanwege de coronacrisis niet konden betalen.

Dankzij de nieuwe noodwet wordt deze opslag tijdelijk op 0% (nihil) gesteld voor Nederlandse octrooien waarvoor de betaaltermijn verstreek tussen 1 april 2020 en 31 augustus 2020. Praktisch gezegd kunt u de betaling van de taks dus kosteloos een half jaar uitstellen als u die in de genoemde periode moet of moest betalen.

Heeft u de instandhoudingstaks al op tijd betaald, dan verandert er voor u niks. Heeft u de taks én de toeslag van 50% al betaald? De verwachting is dat Octrooicentrum Nederland reeds betaalde toeslagen zal terugstorten.

Termijnen in gedrang

Naast de termijn voor de betaling van de instandhoudingstaks, komen door de coronacrisis ook andere belangrijke termijnen voor innovatieve ondernemers in het gedrang. De noodwet geeft daarom tijdelijk bevoegdheid aan de directeur van Octrooicentrum Nederland om termijnen uit de Rijksoctrooiwet te verlengen. Dit gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 12 maart 2020. Welke termijnen het betreft en hoe lang de verlenging daarvan zal zijn, is nog niet bekend. Ik verwacht deze besluiten wel op zeer korte termijn.

Mogelijke verlenging noodwet

De noodwet vervalt in principe op 1 september, maar kan steeds met twee maanden worden verlengd als dat nodig wordt geacht. We houden de ontwikkelingen goed voor u in de gaten en laten het weten als hier meer over bekend wordt. Heeft u in de tussentijd vragen, neem dan vooral contact op met uw octrooigemachtigde.

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, INTELLECTUEEL EIGENDOM, WET- EN REGELGEVING