Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Oude octrooien uit de Tuinbouw: de plantplug | EP&C

Oude octrooien uit de Tuinbouw: de plantplug

Elke dag heeft u, zonder dat u het beseft, producten in uw handen die geoctrooieerd zijn. De innovatie kan groots en meeslepend zijn, of juist klein en schitteren in eenvoud.

Plug

Zo ook de ‘plantplug’, een substraat in de vorm van een potje, waar u een zaadje of stek in poot. Velen van u werken hier dagelijks mee, maar heeft u zich ooit beseft dat deze potjes een hoogst competitieve markt vormen? In de wereld van plantplugs wordt volop geïnnoveerd. Patenten spelen hierin een steeds grotere rol.

Octrooi uit 1962

Het verstekken van zaadjes of kiemen gebeurt al decennialang. Zie bijvoorbeeld onderstaande foto uit 1916 van Amerikaanse arbeiders die op één dag 600 tot 750 stekjes per persoon wisten te poten. Ze zetten deze in teeltbakken die eerst gevuld werden met losse potgrond.

Octrooi uit 1962

Vanaf de jaren zestig kwam daar een alternatief voor: voorgevormde plantpluggen van poreus, kunststof materiaal. Een belangrijke octrooifamilie hiervoor dateert uit 1962 (zie GB 1,054,671). De Zwitser Robert Weber vond plantpluggen (1) van sponsachtig materiaal uit, die zodanig waren voorgevormd dat elke plug (1) over de gehele hoogte tot aan het hart was ingesneden. Zo was elke plug (1) voorzien van een insteeksleuf (2) waarmee men plantstekjes (8) eenvoudig op de gewenste hoogte kon plaatsen. Vervolgens kon men de pluggen (1) enigszins samenknijpen en de stekjes naast elkaar in een bak zetten.

Engels octrooivoorgevormde plantpluggen

Een wereld op zich

Deze innovatie was een behoorlijke sprong voorwaarts qua gebruiksgemak, maar de ontwikkeling gaat door. Want is dit de laatst geoctrooieerde plantplug? Nee, zeker niet. Tot op de dag van vandaag worden er verbeteringen doorgevoerd én gepatenteerd. Het patenteren is hierbij steeds belangrijker geworden omdat er meerdere grote spelers op de markt actief zijn. Met de patenten kan een ontwikkelaar de gepleegde R&D-investeringen terugverdienen en een economisch gezonde bedrijfsvoering aanhouden. Zo ziet u maar: achter de wortels van uw stekjes schuilt een wereld op zich.

Onderwerpen: OCTROOI, TUINBOUW, PATENT, INNOVATIE