Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Van Spin-off naar de beste innovator van Europa? | EP&C

Avantium-Van-Spin-off-naar-misschien-wel-de-beste-innovator-van-Europa.png

Dat was wel een leuk nieuwtje: Onze cliënt Avantium is genomineerd voor de prestigieuze European Inventor Award! Deze Award wordt jaarlijks uitgereikt door het European Patent Office aan een innovator die belangwekkende uitvindingen heeft gedaan. 

And the nominees are…

Dit jaar is Gert-Jan Gruter van het Nederlandse bedrijf Avantium genomineerd voor zijn uitvindingen op het gebied van kunststoffen die worden gemaakt op basis van planten. De betreffende kunststof is bijvoorbeeld geschikt voor het maken van verpakkingen, zoals flessen voor frisdrank. 

Hoe werd Avantium groot?

Avantium is in 2000 begonnen als spin-off van Shell. Destijds was de kernactiviteit het uitvoeren van onderzoek voor chemische en farmaceutische bedrijven. Avantium ontwikkelde een slim platform waarmee dat onderzoek, bijvoorbeeld naar nieuwe katalysatoren, efficiënt kon worden uitgevoerd. 

Wensen investeerders

Ik leerde Gert-Jan kennen toen ik, kort nadat ik in 2001 begon bij EP&C, voor Avantium ging werken. Avantium had destijds een aantal investeerders die het belangrijk vonden dat er ieder jaar tientallen nieuwe octrooiaanvragen werden ingediend. Ook de concurrenten van Avantium waren actief met het beschermen van hun ideeën. Er gebeurde veel.

Gewoon superslim

De uitvindingen van Gert-Jan en zijn team zaten vol met slimme ideeën. Deze waren echter niet altijd even eenvoudig te beschermen. Omdat het onderzoeksplatform van Avantium op hele kleine schaal werkt en veel verschillende reactoren tegelijk in bedrijf heeft, is er geen ruimte voor toeters en bellen. Met zo eenvoudig mogelijke middelen moesten testopstellingen gerealiseerd worden die op topniveau functioneren. Het was zo nu en dan een uitdaging om de examiners van de diverse octrooiverlenende instanties in de diverse landen ervan te overtuigen dat iets - wat er op het eerste gezicht heel eenvoudig uitziet - toch enorm slim is.

Synergie

Gelukkig is dat bijna altijd gelukt. De nauwe samenwerking tussen Avantium en EP&C heeft hier naar mijn mening zeker aan bijgedragen. Je krijgt begrip voor elkaars problemen – ik ging begrijpen waarom bepaalde technische zaken zo lastig of belangrijk zijn, en Gert-Jan kreeg snel door hoe het octrooisysteem werkt. Bij sommige IP-besprekingen had ik zelfs het gevoel dat ik met een collega-octrooigemachtigde aan tafel zat.

Nieuwe strategie

Na een aantal jaren heeft Avantium haar strategie veranderd. Naast het uitvoeren van onderzoek voor anderen, is het ook eigen onderzoek gaan doen. Het belangrijkste resultaat daarvan is de kunststof die Gert-Jan nu de nominatie voor deze belangrijke uitvindersprijs heeft opgeleverd.

Recept voor succes

Mensen vragen mij wel eens wat een uitvinding of een innovatief bedrijf succesvol maakt. Ik denk dat dat de combinatie is van een aantal zaken.

Ten eerste moet er een solide technische basis zijn – je moet ook écht iets uitgevonden hebben. Maar net zo belangrijk is ondernemerschap. Hierbij denk ik niet alleen aan het hebben van gevoel voor wat de markt wil, maar ook aan het lef om grote, ingrijpende beslissingen te nemen. Daarnaast moet je kunnen inschatten hoe je met hobbels omgaat: hard doorzetten om de moeilijkheden te overwinnen of herkennen als een indicatie voor een andere aanpak?

Inkomsten uit Intellectual Property (IP)

Uiteraard is het goed beschermen van je uitvindingen belangrijk. We hebben in het begin wel eens gemopperd op die investeerders die alleen maar keken naar de aantallen ingediende octrooiaanvragen. Maar die hebben er uiteindelijk wel aan bijgedragen dat Avantium een solide positie kreeg in de markt, en de voorsprong hield op de concurrentie. Tegenwoordig worden met de IP-rechten op de resultaten van het eigen onderzoek direct inkomsten gegenereerd. 

Echte uitvinder

Met zijn combinatie van grote technische kennis, creativiteit en ondernemerschap is Gert-Jan voor mij een schoolvoorbeeld van een “echte uitvinder”. Ik wens hem veel succes, en zeker ook veel plezier, bij de uitreiking op 15 juni van de European Inventor Awards in Venetië. Wat mij betreft heeft hij ‘m verdiend!

NOOT: Helaas is Gert-Jan niet in de prijzen gevallen. Wij feliciteren Günter Hufschmid uit Duitsland met zijn titel als beste innovator in de categorie Small and medium-sized enterprises! 

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, INNOVATIE