Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Discussie over patent op klassiek veredelde planten | EP&C

klassiek veredelde planten

Het Europees Parlement heeft 19 september 2019 bijna unaniem een resolutie aangenomen die oproept om een einde te maken aan patenten op eigenschappen die zijn ingebouwd in de plant door middel van natuurlijke processen zoals kruising en selectie. Door de aangenomen resolutie kan het Europees Parlement nu een inbreng formuleren die kan worden ingebracht in de procedure bij de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau.

Al in juni 2017 heeft het Europees Octrooibureau, op nadrukkelijk advies van de Europese lidstaten, besloten om geen patenten meer te verlenen op planten die enkel via klassiek veredelen verkregen zijn. Hiermee leek een eind te zijn komen aan een discussie over plantenveredeling die al sinds 2012 wordt gevoerd.

Streep door besluit

Echter, in december 2018 zette de Technische Kamer van Beroep van datzelfde Europees Octrooibureau een streep door dat besluit, omdat het niet strookt met het Europees Octrooiverdrag. De hoogste juridische instantie van het EOB, de Grote Kamer van Beroep, buigt zich nu over de discussie.

Hoe groot is invloed van resolutie?

Het Europees parlement heeft in principe geen zeggenschap over het Europees octrooiverdrag. Daar zijn immers 38 lidstaten bij betrokken, meer dan alleen de EU.

De Grote Kamer van Beroep zal moeten beoordelen wat de bedoeling van de 38 lidstaten is geweest bij het opstellen van het Europees octrooiverdrag. De EU kan dus iets zeggen over wat haar bedoeling was, maar het kan zeker zo zijn dat dat voor de Grote Kamer van Beroep niet genoeg is.

Lastig te voorspellen

Vaak gaat de Grote Kamer van Beroep mee in de interpretatie van het EU Hof van Justitie in rechtszaken, maar in dit geval zijn er tegenstrijdige standpunten van de Technische Kamer van Beroep enerzijds en het Europees Parlement anderzijds. Lastig te voorspellen dus

Onderwerpen: LIFE SCIENCES, EPO, OCTROOI, WET- EN REGELGEVING