Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Hoe u zelf zoekt naar waterstofinnovaties in octrooi­databases | EP&C

21-11-EPC-Waterstofmagazine-databasesearches_2-kolomDe ontwikkelingen op het gebied van waterstof volgen elkaar snel op. Misschien staat u zelf wel aan de wieg van een belangrijke uitvinding op het gebied van waterstof. Een uitvinding waar u uiteindelijk een octrooiaanvraag voor indient. Sla dan in de ontwikkelingsfase vooral de stap van het searchen in octrooidatabases niet over. Het geeft u in inzicht in wat er al is en of uw innovatie daar iets aan toevoegt.

Waterstof speelt een belangrijke rol in het behalen van de doelstellingen in het klimaatakkoord. In 2030 moeten er bijvoorbeeld 300.000 auto’s op waterstof rijden en al in 2025 moet er in Nederland 75.000 ton waterstof geproduceerd worden uit water. Dit betekent dat dit het moment is dat er volop geïnnoveerd wordt in de productie, opslag en distributie van waterstof. En waar geïnnoveerd wordt, wordt ook geoctrooieerd. Het is de moeite waard om te searchen naar welke innovaties er al beschermd zijn door patenten.

Waarom databases raadplegen?

Zoeken in databases geeft allereerst een beeld van de innovaties die er al zijn. Op die manier kunt u een inschatting maken of uw innovatie kans maakt op een patent. Heeft uw innovatie bestaansrecht? En maakt u met uw uitvinding wellicht inbreuk op een ander octrooi, omdat wat u bedacht heeft al bestaat? Met de resultaten van uw eigen search kunt u straks de octrooigemachtigde die u bij octrooizaken kan helpen beter instrueren en van complete informatie voorzien.

Hoe zoek ik?

Zoeken in een database hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar het is wel fijn om te weten waar u op kunt letten. Gebruik daarvoor deze tips:

Tip 1: Formuleer een probleemstelling

Vraag uzelf eerst af waar u naar op zoek gaat en waarom? Een voorbeeld: u bent bezig met de ontwikkeling van nieuw katalysatormateriaal voor de elektrolyse van water om waterstof te produceren. U zoekt informatie over wat de concurrentie doet en welke ontwikkelingen er in de markt zijn. Dit geeft u namelijk een beeld van uw eigen positie en voorkomt dat u iets ontwikkelt wat al bestaat. U zou kunnen zoeken op termen als waterstof, katalysator en elektrolyse.

Tip 2: Wissel af in breed en smal zoeken

U kunt de zoektermen zo breed en zo smal maken als u wilt, afhankelijk van de probleemstelling. Speel hier wat mee om te zien welke resultaten u krijgt. Hou er bij het zoeken rekening mee dat u ook gebruik kunt maken van bijvoorbeeld AND, OR en NOT om de zoekresultaten specifieker te maken. Woorden die met bijvoorbeeld katalyse te maken hebben kunt u afbreken, waardoor u zowel documenten vindt met het woord katalysator als katalyse.

Tip 3: Hou vol!

Het vergt wat doorzettingsvermogen en het is ook echt niet nodig om alle gevonden documenten volledig te lezen. Vaak is maar een beperkt aantal documenten echt interessant en meestal zie je vrij snel of een document relevant is of niet. Maar door u te verdiepen in wat er speelt op het vlak waarbinnen u ontwikkelt, leert u veel over de waterstofmarkt en over de kansen die u daarbinnen wel of niet heeft. Komt u op alle verschillende manieren van zoeken steeds weer dezelfde documenten tegen? Dan weet u dat u een goede search heeft gedaan.

Uit de praktijk

Binnen de waterstof deden wij een korte search op electrolysis and hydrogen and catalyst. Deze zoekopdracht geeft 420 resultaten. Door te werken met octrooiclassificaties kunt u vervolgens de zoekopdracht verder beperken als dat nodig is. Er zijn vele classificaties. Er is bijvoorbeeld een aparte klasse voor elektrolytische productie van waterstof, C25B1/02. Zo kunt u gerichter zoeken om tot een beter resultaat te komen.

Welke databases zijn er?

Er zijn verschillende gratis databases waar u terecht kunt voor uw search. Voorbeelden hiervan zijn Espacenet, de octrooidatabase van het Europees Octrooibureau, en Google Patents. In dergelijke databases kunt u werken met trefwoorden in de titel of samenvatting van het document. Het is ook mogelijk om binnen de volledige tekst van het octrooidocument te zoeken op trefwoorden. U kunt ook zoeken op de naam van de aanvrager, uitvinder of het publicatienummer.

Zelf doen of laten doen?

Wij adviseren onze klanten altijd om eerst zelf te zoeken: u leert hierdoor over het vakgebied van uw innovatie en de ontwikkelingen in de markt. Voor ons is het heel prettig om in gesprek te zijn met klanten die al weten wat er speelt. En toch gaan wij als octrooigemachtigde daarna ook nog zelf zoeken. Daar is een aantal redenen voor. Allereerst is dat ervaring. Wij weten goed waar we op moeten letten. Octrooien blijven juridische documenten en het vergt specifieke kennis om ze te doorgronden. Verder zijn er – met name binnen de waterstof – relatief veel Aziatische spelers. Nu spreekt de gemiddelde Nederlander niet heel best Chinees of Koreaans. Uitkomst is dan de vertaalknop. Maar de documenten die u leest blijven wel computervertalingen. Uw octrooigemachtigde is gewend om deze vertalingen te lezen en weet precies waar de haken en ogen zitten.

Kortom: een eigen search is altijd leerzaam. Maar om het echt compleet te doen vergt dat ook ervaring. Ga dus vooral zelf op zoek naar innovaties in de waterstof, maar ga ook tijdig met een octrooigemachtigde om tafel.

New Call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM