Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Octrooi moet oppositie kunnen overleven | Octrooibureau EP&C

Octrooi_moet_oppositie_kunnen_overleven.jpg

De ene octrooiaanvraag is de andere niet. Voor ondernemers is het vaak lastig in te schatten hoe het zit met de kwaliteit ervan. Een octrooiaanvraag is een juridisch document, en dat is te merken aan de leesbaarheid.

Ook al word je begeleid door een octrooigemachtigde, je moet van goeden huize komen als je alles begrijpt wat er staat. Maar wanneer weet je of een octrooiaanvraag echt goed in elkaar zit? Een van de momenten waarbij de kwaliteit hardhandig getest wordt, is als het verleende octrooi in een oppositie bij het European Patent Office (EPO) wordt beoordeeld.

In zijn geheel ongeldig

Een oppositie wordt gestart als een partij van mening is dat een octrooi ten onrechte verleend is. De uitkomst van de oppositie kan zijn dat het octrooi in stand gehouden wordt, dat de beschermingsomvang van de claims van het octrooi beperkt wordt of dat het octrooi in zijn geheel ongeldig wordt verklaard. ‘Jammer’ is te zacht uitgedrukt als bij een oppositie blijkt dat een octrooi geen stand houdt.

Kritisch oog

Mede om het schrijven van een solide octrooiaanvraag  te ondersteunen, is het boek ‘Proceedings before the European Patent Office – A practical guide to Success in Opposition and Appeal’verschenen. Het is geschreven voor professionals die octrooiaanvragen beoordelen of schrijven en die het kritisch oog van het EPO moeten doorstaan.

Praktijkervaring

De kracht van het boek is dat het geschreven is door twee partijen die het bekijken vanuit hun eigen vakgebied: Marcus Muller, lid van Board of Appeal van EPO, en Cees Mulder, docent Intellectueel Eigendom aan de Universiteit van Maastricht. Daarnaast is ‘de practical guide’ kritisch doorgelezen en aangevuld door Nyske Blokhuis, Nederlands en Europees octrooigemachtigde van EP&C. Zij heeft veel praktijkervaring met zowel oppositieprocedures als met het schrijven van octrooiaanvragen. Naar die praktijkervaring waren de schrijvers van het boek op zoek.

Standaardwerk

“Het boek combineert de wetenschappelijk-juridische benadering van het schrijven van oppositiebestendige octrooivragen met de praktijk van alledag. Het aardige is dat de auteurs als ideale werkwijze de methode adviseren die wij bij EP&C al sinds jaar en dag in de praktijk brengen. Ik hoop dat het boek een standaardwerk wordt op dit gebied. Het heeft daarvoor alle elementen in zich. Want de auteurs bevinden zich ieder aan een verschillende kant van de tafel als het gaat om oppositie voeren tegen een octrooi. Je krijgt als lezer dus het beste van twee werelden. Het schrijven van kwalitatief hoge aanvragen staat bij EP&C hoog in het vaandel. Het is mooi dat we deze kennis kunnen delen met professionals die datzelfde nastreven”, aldus Blokhuis.

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN