Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Omschake­len in coronatijd? Check octrooidatabase! | EP&C

Omschakelen in coronatijd? Check octrooidatabase!Beddenfabrikant Auping heeft de productielijn omgegooid en produceert nu mondkapjes. Als octrooigemachtigde kan ik dit soort crisis-inventiviteit zeer waarderen. Wat een snelle omschakeling! Ik zie ook direct een praktische vraag. Hoe krijg je een voor jou vreemd, nieuw product, zo snel ontworpen? Waar haal je de kennis zo snel vandaan? Een deel van het antwoord ligt in octrooidatabases. Daar vind je niet alleen juridische informatie over intellectueel eigendomsrecht, maar ook ontzettend veel technische kennis. Een kleine zoektocht uit nieuwsgierigheid leerde mij al ontzettend veel over mondkapjes. Hoe ik dat gedaan heb? Lees mee!

Espacenet en Google Patents

In een octrooidatabase wordt elk aangevraagd octrooi gepubliceerd. U kunt er uitzoeken of uw eigen innovatie wel zo nieuw is, maar ook in hoeverre u inbreuk maakt op een bestaand octrooi. Door in die database te zoeken kon Auping waarschijnlijk snel technische kennis vergaren voor een voor hen nieuw product. Ik nam de proef op de som: op mijn zolderkantoor zocht ik drie kwartier in de databases Espacenet en Google Patents. Ga mee op zoektocht en zie hoe u daar slim en snel kunt leren.

Mondkapjes in octrooidatabase

Dankzij een artikel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kende ik de belangrijkste classificaties voor mondkapjes al: A41D13/11 en A62B23/02. Bij een classificatie beginnen is handig. De eerste resultaten (afbeelding 1) die ik daarmee kreeg, waren interessant maar veel te breed. Het gaat me nu niet om stofkapjes voor tijdens slijpwerkzaamheden, maar om mondkapjes met een medische toepassing. Ik voegde trefwoorden als virus en disposal toe, en kreeg steeds minder hits en steeds relevantere publicaties. Hier ziet u een paar voorbeelden (afbeelding 2) met wat opmerkingen van mijn kant.

Pleeg ik inbreuk

Is de verkregen kennis vervolgens vrij toepasbaar of pleeg ik dan inbreuk? Dat is een logische vervolgvraag. Dus even een eerste misverstand wegnemen: vaak is er al geen sprake van inbreuk omdat veel publicaties gaan over aanvragen die nooit tot een octrooi hebben geleid. Bovendien ziet u in de tekeningen heel veel context rondom datgene waar het echt om gaat. Wat werkelijk wordt vastgelegd, is maar een klein deel van al die tekst en tekeningen. U pleegt dus alleen inbreuk als u precies dat vernieuwende element uit de aanvraag kopieert.

Als u honderd procent veilig wilt zijn, kunt u filteren op publicaties waarvan eventuele rechten sowieso zijn komen te vervallen. Voor werktuigbouwkundige onderwerpen vervallen patenten standaard na 21 jaar (patenten van voor april 1999 zijn veilig). Ik heb als voorbeeld mijn zoekresultaten voor mondkapjesmateriaal op die manier gefilterd.

Vaak blijkt een patent al eerder vervallen, omdat een patenthouder de jaarlijkse kosten voor instandhouding niet heeft betaald. Neem daarom altijd even contact op met uw octrooigemachtigde over de juridische status van een publicatie. Dat is zo gecheckt. U heeft vaak meer vrijheid dan u denkt.

Zoek gericht

Denkt u er ook aan om buiten uw huidige vakgebied te gaan werken? Kijk dan dus eens rond in de octrooidatabase. Laat u in eerste instantie niet afleiden door de juridische status van publicaties, maar blijf gericht zoeken naar technische informatie. Wees steeds iets specifieker in uw zoektermen en blijf bij uw doel. In tweede instantie kunt u een schifting maken in wat vrij staat en wat andermans intellectueel eigendom betreft.

Laat u inspireren en ga op basis van die ideeën aan de slag. Dan hebben we er hopelijk snel nog een prachtig initiatief bij. Laat het me dan vooral weten!

 

New Call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, INBREUK, INTELLECTUEEL EIGENDOM