Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Patent waarde­­loos, na kleine verandering concurrent | EP&C

patent waardeloos.png

“Als mijn concurrent mijn vinding namaakt met slechts een kleine verandering, is mijn patent waardeloos.” Een veel gehoorde opmerking onder ondernemers. Maar is dat ook zo? Dat ligt er maar net aan hoe goed uw octrooigemachtigde zijn huiswerk heeft gedaan.

Exacte omschrijving

In de ‘conclusies’ of ‘claims’ van een octrooiaanvraag staat omschreven wat er onder de dekking van het octrooi valt. Als de claims zodanig zijn opgesteld dat zij exact uw product beschrijven – en niet meer dan dat – dan klopt het dat uw concurrent met een kleine wijziging uw octrooirecht omzeilt.

Nieuw type maaidek voor zitmaaier of tractor?

Stel: u heeft een nieuw type maaidek voor een grasmaaier bedacht, en de claims vermelden alleen een zitmaaier met dit maaidek. Uw concurrent maakt geen inbreuk als hij dit maaidek gebruikt, gekoppeld aan een tractor.

Goed opschrijven!

De crux zit ‘m in het vooraf goed nadenken over de uitvinding. Daarom zal uw octrooigemachtigde met u de discussie aangaan over waar de ‘ruimte’ zit in uw uitvinding.

  • Kan uw uitvinding ook met ander materiaal of op een iets andere manier uitgevoerd worden, ook als het daardoor iets duurder wordt of iets minder goed zou werken?
  • Wat is de kern van uw idee? Wat is absoluut noodzakelijk om het idee uit te voeren? En wat zijn leuke of interessante toevoegingen aan het basisidee?
  • Zijn er binnen uw idee ook andere manieren om bepaalde details ervan uit te voeren? 

Uitdaging voor buurman

Met de antwoorden op deze vragen wordt uw vinding zo ruim mogelijk omschreven, zodat u een zo breed mogelijke bescherming krijgt. Uw buurman zal serieuze moeite moeten doen om niet onder uw octrooi te vallen.

De conclusies in uw octrooiaanvraag voor de bescherming van het maaidek wordt dan: “inrichting voor het doorsnijden van op een basisoppervlak groeiende natuurlijke vegetatie”. Zo probeert uw octrooigemachtigde u te beschermen tegen die slimmerik die denkt met een kleine verandering niet meer onder uw octrooi te vallen.

Dus: is uw patent snel waardeloos na een kleine verandering van uw concurrent? Zolang u samen met uw octrooigemachtigde uw uitvinding goed heeft doorgesproken, valt een kleine wijziging van uw vinding ook onder uw patent.

New Call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, PATENT