Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Vrijwillig vertragen Europese octrooiverlening | EP&C

vrijwillig-vertragen.jpgEr gloort een interessante nieuwe regel aan de horizon voor Europese octrooiaanvragen. De president van het EPO, Benoît Battistelli, liet in zijn presentatie tijdens het FICPI Forum in Venetië weten dat in het voorjaar van 2018 wellicht besloten wordt over een regel die het vertragen van een octrooiaanvraag mogelijk maakt.

Deze nieuwe regel moet de aanvrager de mogelijkheid bieden om de stap van examination - de inhoudelijke behandeling - met 3 jaar uit te stellen. Hiermee voldoet het EPO aan een lang gekoesterde wens van aanvragers om meer invloed uit te oefenen op het tempo waarmee hun aanvragen worden afgehandeld.

Aanvragers hebben al langer de optie om aanvragen met een zogenaamd PACE request te versnellen. Wordt daar van afgezien dan bepaalt het – nogal willekeurige – tempo van het EPO wanneer de examination daadwerkelijk begint. Met de nieuwe mogelijkheid om naast te versnellen ook te vertragen wordt het makkelijker te sturen in welke volgorde de EPO aanvragen behandelt.

Overigens valt de eerste fase van een Europese aanvraag, de search, niet onder de nieuwe regel. Het EPO blijft streven naar “Early Certainty” voor zowel de aanvrager als de buitenwereld. Overigens volgen de meeste Nederlandse aanvragers de PCT-route voordat een Europese aanvraag wordt ingediend. In dit geval is er al een PCT search rapport en voert het EPO geen nieuwe search uit.

Het driejarig uitstel kan interessant zijn om de kosten van discussie met het EPO, en rond de verlening van het octrooi uit te stellen. Daarnaast brengt deze regel misschien het unitair octrooi  ‘dichterbij’. Alhoewel er nu gesproken wordt over een startdatum van eind 2018, moest ook de heer Battistelli toegeven dat hij al vaker zo’n aankondiging had gedaan. In het verleden hebben wij tevergeefs vertragingstechnieken toegepast om het unitair octrooi binnen bereik te brengen. De mogelijkheid van 3 jaar uitstel van examination lijkt een veel effectievere weg.

Tenslotte is het niet zo dat u nu drie jaar langer moet wachten op duidelijkheid over de aanvraag van uw concurrent. De buitenwereld kan het gevraagde uitstel opheffen door een zogenaamde third party observation in te dienen. In zo’n document moeten dan wel argumenten staan waarom de aanvraag niet verleenbaar is.

Al met al heeft de Europese verleningsprocedure in de toekomst misschien drie standen: normaal, versneld voorwaarts én drie jaar vertraging. Wat voor uw zaak de juiste stand is, kunt u het beste bepalen in afstemming met uw octrooigemachtigde.

Zodra er meer nieuws is over deze regel informeren we u uiteraard verder.

New Call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, PATENT, WET- EN REGELGEVING