Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Waarom octrooi­gemachtigden soms vervelende vragen stellen | EP&C

vervelende vragen van octrooigemachtigden

Is de afkorting in uw bedrijfsnaam nou met of zonder puntjes? Schakelt uw innovatieve ontvanger tussen frequenties A, B én C of A, B of C? Octrooigemachtigden stellen soms detaillistische, vervelende vragen. Ze zijn niet eens ingewikkeld, maar lijken vooral overbodig. Want we kunnen die naam toch gewoon lezen in de e-mails? En die frequenties spreken toch voor zich? Aan de hand van twee pijnlijke voorbeelden (overigens niet uit mijn praktijk of die van mijn EP&C collega's) leg ik uit waarom octrooigemachtigden die vervelende vragen toch echt zullen blijven stellen.

€100.000 onnodige proceskosten

Vorig jaar nog, wilde een producent voor sorteermachines in de landbouw een concurrent aanklagen voor inbreuk op zijn octrooi. Op het eerste oog leek de producent, laten we hem Janssen noemen, een prima zaak te hebben. Maar wat bleek? Bij het bestuderen van de documenten kwam de rechter erachter dat het octrooi van Janssen helemaal niet rechtsgeldig was. Er stond geen naam van een rechtspersoon, maar alleen een handelsnaam op het octrooi.

Waar bij wijze van spreken Sorteermachines BV had moeten staan, stond Janssens Knollenselectie. Hoewel iedereen Janssen kent van die tweede naam, is alleen de eerste rechtsgeldig. Het gevolg: Janssen verloor de inbreukzaak die hij zelf had aangespannen, moest opdraaien voor €100.000 aan proceskosten en had ineens geen geldig octrooi meer.

Cruciale komma

Het incident is heftig, maar staat niet op zichzelf. Vorige maand werd bekend dat Boeing de bescherming van een octrooi in rook zag opgaan dankzij een interpunctiefout. De luchtvaartproducent kreeg in 2011 een octrooi op een technologie die vluchtroutes en andere data verstuurt. Concurrent Airbus ging een jaar later met succes in oppositie. In 2016 ging Boeing daartegen in beroep. De octrooihouder maakte echter een cruciale fout.

In de originele aanvraag deed Boeing een claim die is onderverdeeld in drie onderdelen. In de documenten die worden behandeld tijdens het beroep staan deze onderdelen echter anders opgeschreven. De eerste twee onderdelen zijn gescheiden door een komma, maar onderdelen twee en drie niet meer. De algehele claim is ineens anders te interpreteren dan in de originele aanvraag en Boeing verliest de zaak en zijn octrooi.

Volledige informatie

Details zijn cruciaal in ons vak. Een verkeerde naam of een verdwenen komma kunnen enorme consequenties hebben. Het is onze taak om de kans op dat soort consequenties zo klein mogelijk te maken. Dus ja, we stellen soms een vraag waar we het antwoord al op weten en als u pech hebt stellen we die vraag een paar maanden later nog een keer. Maar alleen als we samen handelen op basis van dezelfde volledige informatie, kunnen wij u veilig gidsen door de strenge wereld van het intellectueel eigendomsrecht.

New call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, INTELLECTUEEL EIGENDOM