Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Drent met patent op Ethiopisch graan? | Octrooibureau EP&C

Drent met patent op Ethiopisch graan?

Deze week verscheen in het nieuws dat een Drent het patent (octrooi) heeft op een graansoort genaamd Teff. Dit duizenden jaren oude plantenras staat bekend als het nationale gewas van Ethiopië. Deze discussie riep nogal wat vragen op. Is het mogelijk om een patent te hebben op een reeds eeuwen bekende plant? Of algemener: is het mogelijk om octrooi te krijgen op iets wat al jaren bekend is en gebruikt wordt?

Het antwoord is twee keer: Nee

Het betreffende Europese octrooi is onder andere in Nederland vastgelegd, maar biedt geen bescherming voor Teff als plant. Het octrooi biedt wel bescherming voor een type meel, afkomstig van de Teff plant. Dit meel moet bovendien als eigenschap een bepaalde minimumwaarde hebben voor het zogenaamde ‘valgetal’.

Dit valgetal wordt bepaald door de tijd te meten die nodig is voor een kogelvormig gewichtje om een bepaalde afstand te ‘vallen’ door het meel. Hoe hoger dit valgetal, des te beter de eigenschappen van de producten die met dit meel worden bereid.

Maar dit meel is toch al bekend in Ethiopië?

De klacht over dit octrooi schuilt er met name in dat Teff-meel al duizenden jaren bekend is, en veelvuldig wordt gebruikt in Ethiopië. Bij de verlening van dit octrooi is echter nooit een publicatie opgedoken die vermeldt dat dit bekende meel een valgetal heeft dat hoger is dan de in het octrooi gedefinieerde minimumwaarde. Niet verwonderlijk, want het valgetal werd pas in de jaren ‘50 van de vorige eeuw als maatstaf gedefinieerd.

Dit betekent echter niet dat de bestaande meelsoorten uit Ethiopië geen valgetal hebben. Sterker nog: in een recente procedure is aangetoond dat de bekende meelsoorten wel degelijk een valgetal hadden dat boven de minimumwaarde van het octrooi lag. Hiermee is volgens het Octrooicentrum Nederland aangetoond dat het Teff-meel dat voldoet aan de vereisten van het octrooi al bekend was, ook al is de waarde voor het valgetal pas recent gemeten.  

Nieuwheid blijft een harde eis…

Uit het bovenstaande blijkt eens te meer dat nieuwheid een belangrijke eis is om een geldig octrooi te verkrijgen. Het enkele feit dat een examiner tijdens de verlening niet over bepaalde nieuwheidsschadelijke documenten kon beschikken, betekent nog niet dat de uitvinding volgens het octrooi nieuw is. Net zoals in dit geval, kan na de verlening nieuwheidsschadelijke literatuur opduiken of kan met terugwerkende kracht worden aangetoond dat de ‘uitvinding’ toch al bekend was. In deze gevallen kan het octrooi alsnog met terugwerkende kracht worden vernietigd.

Conclusie

De Drent heeft dus in ieder geval geen octrooi op de plantsoort Teff. Of hij zijn octrooi op bepaald Teff-meel overeind kan houden zal de nabije toekomst uitwijzen. In ieder geval is het Octrooicentrum Nederland van mening dat er goede aanknopingspunten zijn om de geldigheid van het octrooi aan te vechten.

White paper meerwaarde octrooi

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, RECHTSPRAAK, INNOVATIE, WET- EN REGELGEVING