Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Een buitenkans voor octrooinerds | Octrooibureau EP&C

Buitenkans-voor-octrooinerdsVoor de gemachtigden bij EP&C is het dagelijks werk om verleningsprocedures van octrooiaanvragen bij het European Patent Office (EPO) te voeren. Tijdens zo’n verleningsprocedure bepaalt een examiner van het EPO of de ingediende octrooiaanvraag voldoet aan alle eisen die gesteld zijn in de European Patent Convention (EPC), zeg maar “de Europese octrooiwet”.

Meestal is het wel duidelijk hoe het EPC moet worden uitgelegd en toegepast. Maar zoals bij veel wetten zijn er ook wat grijze gebieden. Vooral octrooiaanvragen die gaan over uitvindingen in recenter tot ontwikkeling gekomen vakgebieden (bijvoorbeeld biotechnologie en software) roepen nogal eens vragen op.

Enlarged Board of Appeal

Als er fundamentele vragen ontstaan over de toepassing van de wet, kunnen deze worden voorgelegd aan de Enlarged Board of Appeal van het EPO. Een belangrijke vraag die op dit moment bij de Enlarged Board ligt, gaat over of het mogelijk is om binnen het systeem van het EPC octrooibescherming te krijgen voor methodes op basis van computersimulaties. Deze vraag is concreet gebaseerd op een octrooiaanvraag die gaat over het met een computer simuleren van bewegingen van voetgangers door een gebouw.

Technisch of abstract

Binnen het Europese octrooisysteem kunt u alleen octrooi krijgen voor “technische” uitvindingen. Abstracte zaken als wiskundige modellen of processen die zich helemaal in iemands hoofd afspelen zijn uitgesloten van octrooibescherming, net als “computerprogramma’s op zichzelf”. Bij veel uitvindingen die gaan over software moeten we daarom goed kijken of we het technische karakter van de uitvinding duidelijk kunnen definiëren. De vraag die nu bij de Enlarged Board ligt draait om die vraag: is een computersimulatie “technisch” of “abstract”?

Een belangrijke stap in de procedure bij de Enlarged Board is het houden van een zitting. Daar kunnen de betrokken partijen, in dit geval de aanvrager van het octrooi voor de computersimulatie en een vertegenwoordiging van het European Patent Office, hun standpunten uitleggen aan de Enlarged Board. De Enlarged Board kan ook zelf vragen stellen. Dergelijke zittingen zijn altijd openbaar, maar als u ze wilt bijwonen moet u wel afreizen naar München. In deze corona-tijd is er echter besloten alleen de direct betrokkenen toe te laten in de zaal en de zitting openbaar te maken door het verschaffen van een livestream.

Buitenkans!

Dat is een buitenkans voor octrooinerds! Op de zitting wordt de betreffende zaak tot in de laatste juridische details besproken. Dat is heel leerzaam, omdat mensen die heel diep in de zaak zijn gedoken vertellen wat de argumenten voor en tegen zijn. Zeker als het een onderwerp is waar u in de praktijk mee te maken heeft, kunt u inspiratie opdoen voor argumenten die u in uw eigen dossiers kunt gebruiken. En deze keer hoeft u er niet eens de deur voor uit. De belangstelling blijkt groot: maar liefst 1600 mensen hebben zich geregistreerd voor het volgen van deze livestream.

Omdat ik me de laatste tijd verdiept heb in bescherming van software, en omdat ik het erg leuk vind om zo nu en dan eens flink juridisch de diepte in te gaan, heb ik ruimte gemaakt in mijn agenda om de zitting te volgen. De beslissing van de Enlarged Board komt later, maar misschien kunnen we door de vragen die ze stellen alvast een idee krijgen welke kant het op zal gaan. Ik heb in ieder geval al veel interessants gehoord!

Zelf hulp nodig?

Heeft u zelf een uitvinding gedaan waarin software een belangrijke rol speelt, en bent u benieuwd of uw uitvinding “technisch genoeg” is om voor octrooibescherming in aanmerking te komen? Maak dan een afspraak met een van onze software-experts, en we gaan graag met u de diepte in.

Een samenvatting van de oral proceeding vindt u hier

Onderwerpen: EPO, OCTROOI, PATENT