Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Eén ontwerp: Enkel­vou­dig of meer­voudig model? EP&C

2022-12 EP&C blog Meer- en enkelvoudig_2_Kolom_356x301-2Voor veel voorwerpen is de vormgeving een belangrijk aspect, het oog wil ook wat tenslotte. Juist met een onderscheidend ontwerp maakt u uw product aantrekkelijk. Of het nu gaat om een consumentenproduct zoals een waterkoker, koffiezetapparaat, tafel of stoel, of om een complexer industrieel product: het is de moeite waard om na te denken over bescherming van het ontwerp.

Of het nu gaat om één ontwerp – of oneindig veel verschillende variaties: in beide gevallen is er bij het indienen van een modelregistratie de keuze tussen een enkelvoudig of meervoudig model. Maar wat is wijsheid? In dit blog leg ik u enkele verschillen en voor- en nadelen van het enkelvoudig en meervoudig model uit.

Enkelvoudig model

Bij een model bepalen de ingediende afbeeldingen de gevraagde bescherming. U hebt daarbij de beschikking over tekeningen, foto’s en plaatjes om het ontwerp te laten zien dat u wilt beschermen. Bij een enkelvoudig model gaat dit altijd om één ontwerp. Het is wel mogelijk om plaatjes in te dienen van verschillende aangezichten van hetzelfde ontwerp.

Op elk aanzicht moet dat hetzelfde ontwerp afgebeeld staan. Stel dat u het ontwerp van een tafel met unieke poten wilt beschermen. Dan kunt u niet op het ene plaatje vier ronde poten en op het volgende vier vierkante poten indienen.

Voordeel enkelvoudig model

Wanneer een copycat een product op de markt brengt dat enkele verschillen heeft met uw enkelvoudige model, bent u dan wel beschermd? Of werkt de bescherming alleen voor één-op-één kopieën?

Geen zorgen, bij beoordeling van inbreuk wordt uitgegaan van de algehele indruk van uw model en in hoeverre die afwijkt van bestaande vormgeving. Als het namaakproduct een stuk meer op uw ontwerp lijkt dan op alle andere bekende vormgeving, zal het gekopieerde product ondanks de kleine variaties dezelfde algehele indruk kunnen wekken. Naar alle waarschijnlijkheid zal het namaakproduct dan binnen de scope van het enkelvoudig model vallen. Een enkelvoudig model kan hierdoor – tegen een geringe kosten ten opzichte van een octrooi - een goede bescherming bieden.

Nadeel enkelvoudig model

Hoewel de bescherming van een enkelvoudig model dus breder kan zijn dan wat op de afbeeldingen zichtbaar is, zijn in de basis alle op de afbeeldingen getoonde aspecten mede bepalend voor de bescherming. Bij een zeer onderscheidend ontwerp is dit een voordeel: stel dat alle tafels ter wereld rond zouden zijn, en u nu een vierkante vastlegt bijvoorbeeld.

Voor minder onderscheidende ontwerpen ligt dit wat genuanceerder. De vormgeving van het vast te leggen ontwerp dient namelijk nieuw te zijn en over een eigen karakter te beschikken ten opzichte van de bekende vormgeving. Hierdoor kan het nodig zijn om veel details in de afbeeldingen te laten zien. Die hebben alle invloed op de algehele indruk van het model. Al die details zullen de scope wel beperken en laten ruimte voor de concurrentie om details anders vorm te geven.

Meervoudig model

Een meervoudig model heeft als voordeel dat u meerdere modellen in kunt dienen om daarin slim bepaalde aspecten wel of niet te tonen. Daarmee kunt u een zo breed mogelijke bescherming krijgen.

Dit is bijvoorbeeld interessant wanneer van uw ontwerp verschillende varianten mogelijk zijn. Wanneer uw tafel zich onderscheidt door twee typen poten bijvoorbeeld, zoals A- of U-vormige. U kunt dan voor beide ontwerpen bescherming aanvragen, en in elk model de nadruk leggen op een andere variant.

Een tweede optie is om het meervoudig model als het ware gelaagd in te dienen. Dit kan bijvoorbeeld door de modelregistratie op te bouwen als een octrooiaanvraag. Met verschillende varianten die uw ontwerp generiek tot specifiek tonen. Zo kunnen de modellen een telkens specifiekere scope hebben, zoals de claims van een octrooiaanvraag. De opeenvolgende modellen zijn dan niet zozeer een geheel andere versie of ontwerp, maar in abstractieniveaus verschillende versies van uw ontwerp.

Voordeel meervoudig model

Door in het meervoudige model slim bepaalde aspecten al dan niet te tonen, wordt het met een meervoudig model echt mogelijk om zo ruim mogelijke bescherming aan te vragen. Bovendien kan deze bescherming een stuk sterker zijn, omdat een eventuele inbreukmaker het risico loopt niet op één, maar op meerdere modelregistraties inbreuk te maken.

Nadeel meervoudig modelrecht

Hoewel de kosten van een meervoudig model in totaal hoger zijn, liggen de kosten per model weer een stuk lager. Desondanks loont het om na te denken over de wijze van indiening. Voor een partij als Apple, die soms tientallen varianten in één model aanvraagt, is een twintig- of dertigvoudig model niet zo’n probleem. In de praktijk is een dergelijke indiening niet altijd even haalbaar of zinvol. De beste strategie is daarom afhankelijk van de situatie. Hierbij voorzien we u graag van een passend advies.

Kortom:

Het goed opstellen van uw modelregistratie vraagt aandacht. Welke varianten wilt u beschermen? Hoe breed moet de bescherming zijn - en is dat ook mogelijk? Is een enkelvoudig of meervoudig model de juiste optie? En welke aspecten laat u daarbij zien?

De strategie is verder erg afhankelijk van de landen waarin u bescherming wilt, omdat de regels voor bescherming per land verschillen. Zo gelden voor een meervoudig model in de Verenigde Staten en China bijvoorbeeld andere eisen dan in de EU.

Voorkom een onnodige misstap en laat u voor een kansrijke indiening goed adviseren voor een optimale bescherming van uw model.

Wilt u hulp bij het indienen van uw model of advies bij de manier waarop u doet het beste kunt doen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

New call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, UITVINDING, MODELRECHT, PATENT, NIEUWHEID, STRATEGIE