Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Eer­betoon aan uitvinders: wie innoveert, wordt geëerd | EP&C

eerbetoon aan uitvinders; wie innoveert, wordt geëerdDeel 3 van 3

Als octrooi- en modelgemachtigde heb ik het voorrecht om veel bijzondere mensen te mogen ontmoeten. Innovatieve en creatieve denkers die de wereld helpen verbeteren en economische voorspoed voor hun omgeving realiseren. In een drietal blogs breek ik graag een lans voor “De Uitvinder”, zodat we hen nog beter begrijpen en waarderen.

 

Vermelding als uitvinder: een eer

Het zal u misschien verbazen, maar veel uitvinders zijn niet zo zeer op zoek naar groot financieel gewin, maar willen vooral een bijdrage leveren aan het mooier en beter maken van onze samenleving. Zij kunnen als geen ander buiten de gebaande paden denken en voor de dag komen met nieuwe en inventieve ideeën. Als dit dan vervolgens ook nog eens daadwerkelijk lukt, dan is de voldoening groot, en is het natuurlijk fantastisch om daar ook erkenning voor te krijgen.

Daarom ben ik blij met de manier waarop octrooien worden vastgelegd. Elke uitvinder wordt hierbij automatisch met naam en woonplaats expliciet vermeld op het titelblad van een octrooi. Ook al zou een werkgever of opdrachtgever soms liever zelf met deze eer aan de haal gaan, dan is dit wettelijk gezien gelukkig niet toegestaan. Van de uitvindervermelding wordt alleen afgeweken indien de uitvinder daar zelf geen prijs op stelt, iets waar ik in de dagelijkse praktijk nog nooit mee te maken heb gehad. Sterker nog, uitvinders vinden de uitvindervermelding juist fantastisch en zien het als een oprechte eer en erkenning voor hun bijdrage.

Wie schrijft, die blijft

Een bekend spreekwoord luidt: Wie schrijft, die blijft. In eerste instantie betekende dit vooral: Wie zijn zaken goed documenteert, loopt op termijn minder risico. Iets wat natuurlijk ook geldt voor een helder geschreven octrooi. Tegenwoordig wordt het spreekwoord echter vooral gebruikt om aan te duiden dat ook nadat een schrijver is overleden, zijn werken nog steeds gelezen kunnen worden. Wat te denken van een groot schrijver als de hierboven afgebeelde Shakespeare.

Deze tweede betekenis geldt wederom ook voor uitvinders. De uitvindervermelding waarborgt namelijk dat zij tot in lengte van dagen op papier of elektronisch terug te vinden zijn als uitvinder van hun uitvinding. Ook na hun overlijden kan iedereen nog steeds kennis nemen van hun uitvinding.

Grote waarde

Onlangs diende ik een octrooiaanvraag in voor een bedrijf. Zij vroegen of naast één van hun eigen R&D mensen, er ook een onlangs overleden persoon van een ingehuurd extern bureau, vermeld kon worden als uitvinder. Het antwoord was eenvoudig, niet alleen was dit goed mogelijk, het was ook nog eens het wettelijk recht van de overleden uitvinder. En de nabestaanden vonden het een prachtig postuum eerbetoon.

En wat te denken van een uitvinder/eigenaar met wie wij al jarenlang samenwerkten, en met pensioen ging. Op zijn afscheidsfeest gaven we hem als blijk van waardering een uitvindersoorkonde met daarop de bevestiging van alles wat hij in de jaren daarvoor had uitgevonden en had laten vastleggen in octrooien. De tranen stonden in zijn ogen en hij gaf aan dat we hem geen groter plezier hadden kunnen doen. Dit was verreweg het mooiste cadeau wat hij die dag had mogen krijgen.

Blijvende bevestiging

Bijna elk mens heeft zo af en toe behoefte aan waardering en bevestiging. Maar ik heb het gevoel dat dit misschien nog wel zwaarder weegt voor uitvinders die dingen bedenken die er tot op dat moment nog niet waren. Die er alles aan doen om anderen te overtuigen van het nut en de meerwaarde van hun uitvinding, soms zelfs gepaard gaand met het eerst moeten overwinnen van allerhande vooroordelen en tegenkrachten. En die vaak een lange weg moeten afleggen van innoveren c.q. uitvinden, naar succesvol vercommercialiseren.

Laten we oog houden voor deze innovatieve geesten. De eigenzinnigen en eigenwijzen. De creatievelingen en de doorzetters. Ze maken ons Nederland niet voor niets tot één van de meest innovatieve landen ter wereld.

Een eervolle vermelding als uitvinder op een octrooi is dan toch wel het minste wat we voor hen kunnen doen. En die eervolle vermelding zal dan tot in de eeuwigheid blijven bestaan: “Wie innoveert, die wordt voor altijd geëerd.”


Lees deel 1 Eerbetoon aan uitvinders: baan­brekers en dooront­wikkelaars
Lees deel 2 Eerbetoon aan uitvinders: je naam voor altijd verbonden met je uitvinding

 

Onderwerpen: OCTROOI, TUINBOUW, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM