Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

EP&C Patent Attorneys en IPecunia Patents gaan samen verder | EP&C

EP&C PATENT ATTORNEYS EN IPECUNIA PATENTS GAAN SAMEN VERDER

Het cliché is waar: als je niet op zoek bent naar een relatie, loop je iemand tegen het lijf. Zo was het ook voor EP&C Patent Attorneys en IPecunia Patents. Vanaf 3 januari 2022 gaan ze samen verder. De octrooibureaus zijn complementair aan elkaar, bijvoorbeeld in hun expertisegebieden. Door een intensieve samenwerking aan te gaan hebben de bureaus meer kennis in huis om het intellectueel eigendom van hun klanten te beschermen. 

EP&C Patent Attorneys heeft kantoren in Rijswijk, Utrecht, Amsterdam en Turnhout (België) en IPecunia Patents is gevestigd in Sittard. De samenwerking betekent voor de bureaus dus een uitbreiding van het geografische gebied, maar daarnaast ook een uitbreiding van de expertise. IPecunia Patents heeft veel kennis van chemie, EP&C is een sterke speler op het gebied van onder meer werktuigbouwkunde, life sciences en high tech. En wat ze gemeen hebben is dat ze beiden excelleren in strategisch advies voor klanten.

Niet op zoek, toch een gezamenlijke toekomst

Menno Ong, managing director van EP&C, legt uit waarom de samenwerking met IPecunia Patents past binnen de strategie van EP&C: “We hebben al langer de ambitie om iets groter te groeien. Chemie is bijvoorbeeld een van de kennisgebieden die we graag willen uitbreiden. Onze insteek is normaalgesproken om zelf mensen aan te nemen en op te leiden. We waren dus niet op zoek naar een partner. Maar toen kwam IPecunia Patents op ons pad. Hun expertise binnen de chemie, de manier waarop ze klanten centraal stellen en de bedrijfscultuur past goed bij EP&C. Een gezamenlijke toekomst is daarom niet meer dan logisch.”

Ook Jaap Renkema, directeur van IPecunia Patents, ziet het samengaan met EP&C als een vanzelfsprekende stap. “Ik wil graag onze expertisebasis verbreden met een kantoor dat dezelfde taal spreekt. Die taal is dat we voor het succes van de klant gaan. Door met EP&C samen te gaan, kunnen onze klanten gebruikmaken van nog meer expertise van hoge kwaliteit en in een groter gebied. Er zijn meer schouders om onze klanten mee te bedienen.” 

Visie op een betere wereld

Voor Menno Ong gaat octrooieren niet alleen om bescherming van innovaties. “De klant centraal is de basiskracht van EP&C. Die cultuur zie ik ook terug bij IPecunia Patents. Het gaat nog verder dan dat. We zien het als een beroepseer om de wereld beter te maken door innovaties. We staan daarom naast onze klanten, om ze verder te helpen met de ontwikkeling en de bescherming. De innovatie moet iets bijdragen aan de planeet. We willen bijvoorbeeld niet werken aan innovaties die de wereld slechter maken.”

Klantgerichtheid past ook binnen de cultuur van IPecunia Patents licht Jaap Renkema toe: “De filosofie van IPecunia Patents is niet om maar zoveel mogelijk te verkopen. We willen echt het beste voor onze klanten, we willen dat het goed met hen gaat. En als dat betekent dat niet octrooieren verstandiger is, dan adviseren we dat. Verder hebben we korte lijnen, alles is goed georganiseerd. Klanten worden echt ontzorgd. Deze werkwijze past goed bij EP&C en we kunnen hierin nog meer van elkaar leren.” 

Historie EP&C en IPecunia Patents

EP&C kent een rijke historie. De basis werd in 1939 gelegd met de oprichting van octrooi- en merkenbureau Exterpatent in Den Haag. Door een fusie met Polak & Charlouis ontstond in 1995 EP&C. Inmiddels heeft EP&C zo’n 85 medewerkers, waarvan zo’n 35 octrooi- en modellenspecialisten. Wereldwijd is EP&C een erkend adviseur en dienstverlener in de bescherming van intellectueel eigendom.

IPecunia Patents dankt haar naam aan de combinatie van IP- intellectual property – en Pecunia, wat geld betekent. De filosofie daarachter is dat IPecunia Patents door de bescherming van intellectueel eigendom de waarde van haar klanten vergroot. IPecunia Patents is opgericht door Jaap Renkema in 2006. Het kantoor is gevestigd in Sittard, waar momenteel 5 medewerkers werken aan de bescherming van innovaties. Lees hier meer over deze samenwerking.

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, INNOVATIE