Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | EPO stelt jaartaksen unitair octrooi vast | Octrooibureau EP&C

Het Europees Octrooibureau (EPO) heeft de jaartaksen voor het unitair octrooi definitief vastgesteld. Uit de hoogte van de bedragen blijkt dat dit nieuwe octrooi financieel een interessante optie voor veel Nederlandse bedrijven kan zijn.

gate2ip-bericht-juni-jaartaksen-unitair-octrooi-definitief_1.pngHet unitair octrooi, dat in 2017 wordt verwacht, wordt een derde optie voor uitvinders om hun Intellectueel Eigendom te beschermen, naast het huidige Nederlandse en Europese octrooisysteem. Dit nieuwe octrooi beschermt een uitvinding in één keer in de meeste Europese landen.

Optelsom

De nu vastgestelde jaartaksen voor het unitair octrooi vormen de optelsom van de jaartaksen van de vier landen waarin de huidige Europese octrooien het vaakst geregistreerd worden: Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland. De jaartaks begint op 35 euro voor het tweede jaar en loopt op tot € 4.855 voor het twintigste jaar. In twintig jaar wordt in totaal € 35.555 betaald. Over de eerste tien jaar is het totaalbedrag € 4.685. Klik hier voor het complete overzicht.

Alle landen tegelijk

Naar verwachting doen bij inwerkingtreding van het nieuwe systeem in 2017 direct de volgende landen mee: Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, België, Luxemburg, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Finland, Letland, Litouwen, Estland, Portugal en Malta. Het aantal deelnemende landen kan oplopen tot 25. De taksen blijven dan echter gelijk. Als een land later alsnog meedoet, wordt de bescherming van een al ingediend octrooi niet (automatisch) uitgebreid naar dat land. Spanje doet niet mee. Italië wellicht wel.

Licentie

Het EPO geeft een korting van 15% op de jaartaksen als de octrooihouder verklaart bereid te zijn om een licentie op het octrooi te verlenen.

Overig

De jaartaksen worden vier jaar na inwerkingtreding geëvalueerd. Er is geen kortingsregeling opgenomen voor het MKB, non-profit organisaties, openbare onderzoeksinstellingen en natuurlijke personen. Hiervan was in de ontwerpfase nog wel sprake. De praktijk zal leren of de jaartaksen laag genoeg zijn om het unitair octrooi echt populair te maken.

Unitair octrooi en UPC

Op zoek naar meer informatie over het unitair octrooi en het UPC?

Workshop unitair patent

 

Onderwerpen: Unitair octrooi