Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Ik heb een uitvinding gedaan. Wie bel ik? | EP&C

Ik heb een uitvinding gedaan. Wie bel ik?Als u een technische oplossing voor een probleem hebt gevonden, dan kunt u als bedrijf wel eens goud in handen hebben. Een unieke innovatie ontwikkelen is de eerste stap. De tweede stap is net zo belangrijk: uw innovatie goed beschermen door een octrooi. Hoe? Door ervoor te zorgen dat u met de juiste mensen aan tafel zit.

Uw innovatie of uitvinding is volop in ontwikkeling en u heeft er het volste vertrouwen in dat u iets heeft ontwikkeld dat uw markt gaat veranderen. Gefeliciteerd! Innovaties juich ik als octrooigemachtigde natuurlijk alleen maar toe. Een voordeel van octrooiering van uw innovatie is bijvoorbeeld dat u de eerste twintig jaar het exclusieve recht heeft om uw product of werkwijze commercieel in te zetten. Daarnaast is een octrooi een handelswaar: u kunt licenties verstrekken of het octrooi verkopen. Reden genoeg om budget vrij te maken voor de juiste expertise bij het opstellen van een octrooiaanvraag.

Wie haalt u in huis?

Een octrooiaanvraag opstellen is een intensieve procedure. Taalkundige, technische en juridische kennis komt samen in een aanvraag die uiteindelijk voor een zo breed mogelijk octrooi moet zorgen. Ik raad dan ook altijd aan om hierbij expertise in te huren in de vorm van een gekwalificeerd of erkend octrooigemachtigde.

U komt in uw zoektocht naar expertise waarschijnlijk ook octrooiadviseurs of octrooi-experts tegen. Zij zijn echter geen erkende octrooigemachtigden en hebben daardoor minder expertise om tot de beste bescherming van uw innovatie te komen. Gevolg? U krijgt misschien wel een octrooi, maar daarna blijkt dat de concurrent makkelijk om u heen kan. Zo lijkt het alsof u geld bespaard heeft door een consultant in plaats van een gemachtigde in te huren. Op de lange termijn is dat dus nog maar de vraag.

Waarom erkend octrooigemachtigde?

Vanuit kwaliteitsoogpunt weet een octrooigemachtigde welke informatie er boven water moet komen voor de octrooiaanvraag. Hij is alert op het zoeken naar de essentie van de uitvinding en zal zorgvuldig aftasten hoe breed hij de uitvinding kan beschrijven en beschermen.

Dit betekent niet dat een octrooiadviseur de uitvinding niet begrijpt of niet weet hoe hij moet formuleren. Maar doorgronden wat essentieel en wat optioneel is aan een innovatie vergt een flinke expertise. Als die slag niet gemaakt wordt met u als uitvinder, dan kan het octrooi de uitvinding wel beschermen, maar is het uiteindelijk minder sterk, omdat het te omzeilen is. Het risico daarvan is dat een concurrent met uw product de markt op kan. Een octrooigemachtigde zoekt altijd de grens op van wat er nog geclaimd kan worden onder de bescherming van de uitvinding.

Betekent dit dus dat u niet met adviseurs moet samenwerken? Niet noodzakelijk. Maar maak een bewuste keuze over waar u uw geld aan uitgeeft. Gaat u voor kwaliteit of voor budget? Hou er daarbij rekening mee dat een traject met een adviseur mogelijk wat langer kan duren. Op de achtergrond werkt er vaak wel een octrooigemachtigde mee die gebrieft moeten worden en eventueel de aanvraag moet aanpassen. Dit kan resulteren in meerdere aanpassingen voordat de octrooiaanvraag klaar is. Met het opstellen van de octrooiaanvraag wilt u echter niet teveel tijd verliezen: u bent pas beschermd als de aanvraag ingediend is. Iedere dag dat u later indient kan er een publicatie verschijnen waardoor uw innovatie niet nieuw meer is.

Erkend gemachtigde

Wat is los van de expertise nog meer het verschil tussen een octrooigemachtigde en een octrooi-expert? Octrooigemachtigden hebben na een universitaire technische of natuurwetenschappelijke studie een specifieke opleiding gevolgd om zich te specialiseren richting octrooiering. Na het positief afleggen van examens zijn ze lid van de Orde van Octrooigemachtigden en staan ze in het Octrooigemachtigdenregister. Deze orde is als het ware een controlerende macht die toeziet op de kwaliteit en het naleven van de regels door de octrooigemachtigden. De octrooigemachtigden hebben zwijgplicht en vallen ook onder een wettelijke tuchtregeling bij overtreding.

Voor octrooiadviseurs en -experts geldt dit allemaal niet. Zorg er vooral voor dat u op tijd en met de juiste mensen spreekt. Dit is altijd in het voordeel van de bescherming van uw innovatie.

 

New Call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, INNOVATIE, AANVRAGEN, INTELLECTUEEL EIGENDOM